Vés al contingut

Història de l'art català

Viquiprojecte Història de l'art català
Viquiprojecte de la UdL durant el curs 2021-2022


Història de l'art català
Aquest Viquillibre arrenca del projecte d'innovació docent «Aprenentatge i treball col·laboratiu: redacció d’un manual obert d’història de l’art català», de la Universitat de Lleida. Es comença en el curs 2020-21, vinculat a assignatures d’història de l’art i turisme, per tal de generar nous escenaris d’ensenyament-aprenentatge i ampliar el ventall d’accions de transferència i retorn social del coneixement generat per un ens públic com la universitat. És una oportunitat per repensar i revaloritzar la creació col·lectiva de materials de referència sobre història de l’art, útils tant per a estudiants com a per qualsevol persona interessada en la matèria.

Continguts

Sobre el projecte

A realitzar pels participants del grau en Història de l'art

El conjunt de la Seu Vella de Lleida

A realitzar pels participants del grau en Turisme

Recomanacions
 • Deseu les vostres edicions havent iniciat sessió per tal que es puguin acreditar com a vostres. En cas contrari, deixareu la vostra IP a la vista.
 • Deseu sovint les vostres edicions.
 • Utilitzeu les pàgines de discussió que acompanyen cada capítol del viquillibre per coordinar-vos amb els vostres companys. Més informació sobre les pàgines de discussió aquí
 • La correcció ortogràfica i gramatical és molt important. Aquesta eina us pot ser molt útil.


Calendari

20 setembre:

 •  Hist. Art   Turisme  publicació dels equips i obertura de la tria de capítols a treballar

30 setembre (hora a confirmar):

 •  Hist. Art   Turisme  formació sobre l'edició de Viquillibres

15 octubre:

 •  Hist. Art   Turisme  entrega de les activitats d'autoaprenentatge
 •  Hist. Art   Turisme  publicació del pla de treball de cada equip a la pàgina de discussió del capítol escollit

31 octubre:

 •  Hist. Art   recull de bibliografia inserit a la secció corresponent del capítol a treballar
 •  Turisme  bibliografia i enllaços a recursos externs revisats i millorats

15 novembre:

 •  Hist. Art   esquema de continguts inserit al capítol
 •  Turisme  redactat d'almenys una cinquena part de l'extensió total del text (4.000 caràcters com a mínim)

1 desembre:

 •  Hist. Art   Turisme  redactat d'almenys un terç de l'extensió total del text (6.500 caràcters com a mínim)

23 desembre:

 •  Hist. Art   Turisme  finalització de l'elaboració del text

15 gener:

 •  Hist. Art   Turisme  entrega de la peer review

Totes les dates d'entrega són a les 23:59 CEST/CET. A excepció de l'entrega de la peer review, no cal fer cap acció específica per "entregar". Es valorarà la feina feta a aquesta mateixa plataforma prenent com a referència les dates indicades més amunt.

Vegeu el portal d'Art Versió per a imprimir