Guia Ubuntu/Índex 11.10


Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

CONEIX L'UBUNTU i el Programari Lliure
A qui va adreçada aquesta guia?
Què és l'Ubuntu?
Com aconseguir l'Ubuntu
GNU
Richard Stallman
Programari lliure
El Nucli Linux
Linus Torvalds
Què té d'especial l'Ubuntu?
Què us ofereix l'Ubuntu 11.10?
Què és el Terminal?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Triar una versió de l'Ubuntu11.10
Ubuntu 11.10 Live_CD
Instaŀlació d'Ubuntu 11.10 al disc dur del PC
Instaŀlació en una clau USB
Instaŀlació d'Ubuntu utilitzant l'Alternate CD
CAPITOL SEGON
ESCRIPTORI UNITY
Escriptori Unity amb Ubuntu 11.10
Navegador fitxers Nautilus
CAPÍTOL TERCER
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Configuració bàsica amb escriptori unity
Impressores
Configuració de la Xarxa
Teclat


CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA
Multimèdia amb Ubuntu 11.10
Centre multimèdia moovida
Linux i el comandament de la Wii
CAPÍTOL CINQUÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
Sistema Fitxers GNU/Linux
Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb LibreOffice
Gestor Finances GnuCash
CAPÍTOL SISÈ
INTERNET
Firefox
Chromium
Thunderbird
Evolution
Ubuntu One
Vodafone mòdem
Avisador de correu
aMule
CAPÍTOL SETÈ
JOCS
Jocs
CAPÍTOL VUITÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Gestor d'engegada GRUB
Programes de Windows a Ubuntu
Compressió d'arxius
Paquets deb
Convertir rpm a deb
Contrasenya Administrador
CAPÍTOL NOVÈ
SEGURETAT
Actualització del sistema
Tallafocs
Virus
CAPÍTOL DESÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instaŀlació Programari amb Ubuntu 11.10