Guia Ubuntu/Gestor Finances GnuCash

Gnucash és un sistema de finances personal en programari lliure que utilitza la doble entrada. Gnucash forma part del projecte GNU i funciona amb moltes plataformes: amb GNU/Linux (baix GNOME), i també amb Windows (Windows 2000 o superior), OS X, FreeBSD, Solaris i altres plataformes UNIX.

El programa serveix tant per a portar una comptabilitat personal o familiar com de petites empreses. És fàcilment configurable, utilitza el sistema de comptabilitat per partida doble o de doble entrada, permet la creació i modificació d'un pla comptable jerarquitzat, i incorpora un mòdul de facturació i de gestió de les relacions amb clients/deutors i amb proveïdors/creditors. Els diferents estats per a la presentació de resultats comptables es poden preparar en forma d'informes, que poden acompanyar-se amb gràfics. És fàcil l'adaptació als règims d'impostos de diferents països. O sigui, ben complert i senzill d'ús.

El podreu instaŀlar amb El Centre de Programari cercant GnuCash.