Guia Ubuntu/Escrivint al Terminal

En informàtica, un terminal es refereix al dispositiu de maquinari utilitzat per introduir o mostrar dades d'un ordinador. Per extensió, també es pot entendre com a terminal la línia d'ordres que és el programari que habitualment s'associava a aquests terminals.

Una interfície de línia d'ordres (o CLI, per les seves inicials en anglès) és un mètode per a manipular amb instruccions escrites el programa que en feu ús. S'interactua amb la informació de la manera més simple possible, sense gràfiques, només amb el text cru. Les ordres s'escriuen com línies de text (d'aquí el nom), i, si els programes responen, generalment ho fan posant informació en les línies següents.

El Terminal, a l'Ubuntu, és una finestra que us permet executar amb Linux algunes accions sobre el sistema o bé iniciar algun programa. A la guia Ubuntu, en ocasions us demanarem per escriure al Terminal. Aleshores, el que haureu d'escriure estarà imprès amb el símbol del dòlar al davant tal com es mostra al següent exemple:

$ mv /home/desktop/report.doc /home/keir

El símbol del dòlar a l'inici de l'ordre no s'ha d'escriure. Tan sols és per a indicar que és l'inici d'una ordre per al Terminal.

Al principi, l'ús del Terminal pot semblar difícil. Però de fet és molt simple, tan simple que només cal escriure una mica. Amb el temps, els que s'hi acostumen, ho acaben utilitzant més que l'entorn gràfic. Per la seva fiabilitat i facilitat d'ús.

El Terminal també serveix d'eina de diagnòstic. Si un programa no s'inicia, podeu iniciar-lo amb el Terminal i veure si respon cap error. Per fer un tast: obriu un Terminal i executeu Firefox. Si ha anat bé, el normal és que tingueu el Firefox obert. Normalment trobareu el Terminal al Menú Accessoris. Anomenat Terminal, LXTerminal o Consola, segons la distribució que utilitzeu.

Per veure un error, per exemple, executeu poweroff, que és l'ordre per apagar l'ordinador. El correcte és que no s'apagui l'ordenador i el Terminal us informi que només l'usuari root (administrador) pot fer-ho des de Terminal. Com veieu, el Terminal us dóna una informació que pot ser molt útil.

Per aprendre una mica més del ús del Terminal, podeu fer un cop d'ull aquí: http://ajuda.ubuntu.cat/9.10/basic-commands/ca/index.html