Guia Ubuntu/Índex Ubuntu Mate edició RASPBERRY Pi

Portada de la guia per poder imprimir
Portada de la guia per poder imprimir

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

Raspberry Pi Edition[modifica]

CONEIX L'UBUNTU i el Programari Lliure
Programari lliure
Richard Stallman
GNU
El Nucli Linux
Què és Raspberry Pi?
Què té d'especial Ubuntu MATE?
Què us ofereix l'Ubuntu MATE amb el Raspberry PI?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ del Sistema Operatiu
Instaŀlació
Multi BOOT
CAPITOL SEGON
ESCRIPTORI MATE
Escriptori MATE
Navegador fitxers Caja
CAPÍTOL TERCER
CENTRE DE CONTROL
Centre de Control
CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA i IMATGE
Multimèdia
Gràfics
CAPÍTOL CINQUÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
El Sistema de Fitxers a GNU/Linux
Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb LibreOffice
Gestor Finances GnuCash
CAPÍTOL SISÈ
INTERNET
Firefox
Chromium
Midori
Thunderbird
Evolution
vodafone mòdem
aMule
CAPÍTOL SETÈ
JOCS
Jocs amb Raspberr Pi
CAPÍTOL VUITÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Compressió d'arxius
Escrivint al Terminal
Contrasenya Administrador
CAPÍTOL NOVÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI