Vés al contingut

Guia Ubuntu/Índex 14.04Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

CONEIX L'UBUNTU i el Programari Lliure
A qui va adreçada aquesta guia?
Què és l'Ubuntu?
Com aconseguir l'Ubuntu
GNU
Richard Stallman
Programari lliure
El Nucli Linux
Què té d'especial l'Ubuntu?
Què us ofereix l'Ubuntu 14.04?
Què és el Terminal?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Els "sabors" d'Ubuntu
Ubuntu Live CD/DVD
Instaŀlació Ubuntu al disc dur del PC
Instaŀlació en una clau USB
Instaŀlació reduïda
Actualitzar a una versió superior
CAPITOL SEGON
ESCRIPTORI UNITY
Escriptori Unity amb Ubuntu 14.04
Navegador fitxers Nautilus
CAPÍTOL TERCER
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Paràmetres del sistema
Paràmetres Personal
Paràmetres Maquinari
Paràmetres Sistema
CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA i IMATGE
Multimèdia amb Ubuntu
Centre multimèdia moovida
Linux i el comandament de la Wii
Gràfics
CAPÍTOL CINQUÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
El Sistema de Fitxers a GNU/Linux
Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb LibreOffice
Gestor Finances GnuCash
CAPÍTOL SISÈ
INTERNET
Firefox
Chromium
Thunderbird
Evolution
Ubuntu One
vodafone_mòdem
Avisador de correu
aMule
CAPÍTOL SETÈ
JOCS
Jocs
CAPÍTOL VUITÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Gestor d'engegada GRUB
Programes de Windows a Ubuntu
Compressió d'arxius
Paquets deb
Contrasenya Administrador
CAPÍTOL NOVÈ
SEGURETAT
Actualització_del_sistema
Tallafocs
Virus
CAPÍTOL DESÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instaŀlació de Programari