Usuari:Miquel Adroer/Llibres/Ubuntu 16.04


Ubuntu 16.04[modifica]

Guia d'instal·lació i configuració[modifica]

CONEIX L'UBUNTU i el Programari Lliure
Guia Ubuntu/A qui va adreçada
Guia Ubuntu/Ubuntu
Guia Ubuntu/Com aconseguir Ubuntu
Guia Ubuntu/GNU
Guia Ubuntu/Richard Stallman
Guia Ubuntu/Programari lliure
Guia Ubuntu/El Nucli Linux
Guia Ubuntu/Què té d'especial l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Què us ofereix l'Ubuntu 16.04
Guia Ubuntu/Escrivint al Terminal
CAPÍTOL PRIMER - INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Guia Ubuntu/Requeriments mínims de maquinari
Guia Ubuntu/Triar una versió de l'Ubuntu Unity
Guia Ubuntu/IMPORTANT: Què CAL fer abans d'instal·lar
Guia Ubuntu/Instaŀlació Ubuntu 14 04
Guia Ubuntu/MATE/Actualitzar a una versió superior
Guia Ubuntu/Instaŀlació reduïda
CAPITOL SEGON - ESCRIPTORI UNITY
Guia Ubuntu/Unity ubuntu 16.04
Guia Ubuntu/Fitxers
CAPÍTOL TERCER - CONFIGURACIÓ BÀSICA
Guia Ubuntu/Paràmetres del sistema
Guia Ubuntu/Paràmetres del sistema/Personal
Guia Ubuntu/Paràmetres del sistema/Maquinari
Guia Ubuntu/Paràmetres del sistema/Sistema
CAPÍTOL QUART - MULTIMÈDIA i IMATGE
Guia Ubuntu/Multimèdia Ubuntu 13.04 Gnome
Guia Ubuntu/Gràfics
CAPÍTOL CINQUÈ - FITXERS i OFIMÀTICA
Guia Ubuntu/Sistema Fitxers GNU/Linux
Guia Ubuntu/Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Guia Ubuntu/Ofimàtica amb LibreOffice
Guia Ubuntu/Gestor Finances GnuCash
CAPÍTOL SISÈ - INTERNET
Guia Ubuntu/Firefox amb unity
Guia Ubuntu/Chromium
Guia Ubuntu/Thunderbird
Guia Ubuntu/Evolution
Guia Ubuntu/vodafone mòdem
Guia Ubuntu/aMule
CAPÍTOL SETÈ - JOCS
Guia Ubuntu/Jocs amb Ubuntu
CAPÍTOL VUITÈ - CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Guia Ubuntu/GRUB
Guia Ubuntu/Programes de Windows a Ubuntu
Guia Ubuntu/Compressió d'arxius
Guia Ubuntu/Paquets .deb
Guia Ubuntu/Contrasenya Administrador
CAPÍTOL NOVÈ - SEGURETAT
Guia Ubuntu/Actualització del sistema
Guia Ubuntu/Tallafocs
Guia Ubuntu/Virus
CAPÍTOL DESÈ - INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Guia Ubuntu/Índex 16.04 LTS/Gnome Programari
CAPÍTOL ONZÈ - UBUNTU PHONE
Guia Ubuntu/Ubuntu PHONE