Guia Ubuntu/Índex 10.10

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

A qui va adreçada aquesta guia
Adreçament de la guia
CONEIX L'UBUNTU
Ubuntu
Com aconseguir Ubuntu 10.10
Guia Ubuntu/GNU
Guia Ubuntu/El Nucli Linux
Guia Ubuntu/Què té d'especial l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Què ens ofereix l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Escrivint al Terminal Enllaços a pàgines web
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Guia Ubuntu/Requeriments mínims de maquinari
Guia Ubuntu/Triar una versió de l'Ubuntu
Guia Ubuntu/Ubuntu 10.10 Live CD
Guia Ubuntu/Instaŀlació Ubuntu 10.10
Guia Ubuntu/Instaŀlació Ubuntu 10.10 en una clau USB
Guia Ubuntu/Instaŀlació_Ubuntu_10.10_Alternate_CD
CAPITOL SEGON
GNOME i NAUTILUS
Guia Ubuntu/Introducció a l'escriptori Gnome
CAPÍTOL TERCER
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Guia Ubuntu/Configuració bàsica
CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA
Guia Ubuntu/Multimèdia
CAPÍTOL CINQUÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
Guia Ubuntu/Sistema Fitxers GNU/Linux
Guia Ubuntu/Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
Ofimàtica amb l'OpenOffice.org
CAPÍTOL SISÈ
INTERNET
Guia Ubuntu/Firefox
Guia Ubuntu/Evolution
Guia Ubuntu/Thunderbird
Guia Ubuntu/aMule
Guia Ubuntu/Ubuntu One
Guia Ubuntu/vodafone_mòdem
CAPÍTOL SETÈ
JOCS
Guia Ubuntu/Tremulous
Guia Ubuntu/Alien Arena
Guia Ubuntu/Frets on Fire
Guia Ubuntu/Frozen Bubble
Guia Ubuntu/Pingus
Guia Ubuntu/Batalla Westnoth
CAPÍTOL VUITÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
Discs d'Ubuntu 10.10
Guia Ubuntu/Compressió d'arxius
Guia Ubuntu/Paquets .deb
Guia Ubuntu/Convertir .rpm a .deb
Guia Ubuntu/Contrasenya Administrador
Guia Ubuntu/Programes de Windows a Ubuntu
CAPÍTOL NOVÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Instal·lació del programari Ubuntu
Instal·lació en PowerPC MAC
CAPÍTOL DESÈ
SEGURETAT
Actualització del sistema
Tallafocs
Eines de diagnòstic de resposta
Guia Ubuntu/Virus