Guia Epsilon Linux


Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

CONEIX EPSILON i el Programari Lliure
A qui va adreçada aquesta guia?
Què és Epsilon Linux?

Com aconseguir Epsilon - En construcció!

GNU
Richard Stallman
Programari lliure
El Nucli Linux
Linus Torvalds
Què té d'especial Epsilon?
Què us ofereix Epsilon?
Escrivint amb la Consola


CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'EPSILON
CAPITOL SEGON
Un cop d'ull a l'ESCRIPTORI
Escriptori Mate
Navegador fitxers CAJA
CAPÍTOL TERCER
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Configuració Bàsica
Impressió
Configuració de la Xarxa
Teclat
CAPÍTOL QUART
MULTIMÈDIA i IMATGE
CAPÍTOL CINQUÈ
FITXERS i OFIMÀTICA
CAPÍTOL SISÈ
INTERNET
Firefox
Chromium
Thunderbird
CAPÍTOL SETÈ
JOCS
CAPÍTOL VUITÈ
CONFIGURACIÓ AVANÇADA
GRUB
Programes de windows amb Epsilon
Compressió d'arxius
Contrasenya Administrador
CAPÍTOL NOVÈ
SEGURETAT
actualització del sistema
Virus
CAPÍTOL DESÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI