Equipats per a la vida


Equipats per a la vida
Equipats per a la vida
Equipats per a la vida
Les habilitats per a la vida en la promoció de la salut per a joves


Sota el títol Equipats per a la vida – Les habilitats per a la vida en la promoció de la salut per a joves, hi podeu trobar un projecte col·laboratiu, i una proposta metodològica, per abordar la temàtica especificada, de forma reflexiva i vivencial i oferir dinàmiques per el seu desenvolupament en el marc de l’educació no formal i molt especialment en les intervencions amb joves.

Consideracions prèvies

Aproximació a les 10 habilitats

Autors

Bibliografia


Equipats per a la vida neix com a síntesis de dues propostes formatives, destinades principalment a professionals que treballen amb joves i busquen incorporar l’educació emocional i les habilitats per a la vida (HxV) en les seves activitats. D’aquest procés sorgeix la present guia orientativa, una proposta consensuada o una manera d’iniciar l’abordatge d’aquesta temàtica que viu en la contradicció de ser considerada absolutament clau i transcendent però alhora d’haver resultat oblidada o sovint encara exclosa a l’hora de dissenyar els objectius de la majoria d’intervencions.

Sense més pretensions, el primer que ens proposem doncs és posar aquest tema sobre la taula, tot recalcant la seva importància. Ho fem després de consensuar que pot ser el millor punt de partida per treballar l’àmplia temàtica de la salut amb joves, o dit d’altra manera, una base contrastada per millorar les polítiques preventives. Remoure internament els professionals, revisar les mirades internes, repensar certes actituds, costums i maneres de fer, també formen part dels objectius (i la metodologia) d’aquesta proposta.

ÍNDEX DE
CONTINGUTS
Consideracions prèvies
Aproximació a les 10 habilitats
Fitxes de contingut
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Activitat 6
Activitat 7
Activitat 8
Activitat 9
Activitat 10

Nota dels autors
Bibliografia

Les habilitats per a la vida

Les habilitats per a la vida són com una navalla multiusos: per sí soles no són bones, però proporcionen eines per a ser millor en funció de la finalitat. Les habilitats per a la vida ens han de servir com a pont.

Les habilitats s’apliquen a 3 àmbits:

  • Relacions amb un/a mateix/a
  • Relacions amb altres persones
  • Relació amb els entorns

i tenen capacitat transformadora.

Un projecte de...

Referents de Salut Jove de les Comarques Gironines
Referents de Salut Jove de les Comarques Gironines