Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Vinyetes

Nom de l’activitat Vinyetes
Habilitat La present dinàmica és introductòria a la temàtica i en conseqüència treballa les deu habilitats per la vida i per tant no una en concret.
Durada i destinataris 20-30 minuts aproximadament.

Les persones destinatàries poden ser tant joves com professionals.

Materials Vinyetes i acudits gràfics impresos

Pissarra o paper envelar

Presentació Descobrir i fer una primera aproximació conceptual a les habilitats per la vida a través d'unes vinyetes i acudits gràfics.
Desenvolupament - Fer grups de 2 o 3 persones.

- Repartir mínim una tira còmica o vinyeta a cada grup.

- Cada grup ha d'analitzar què veuen a la vinyeta i reconèixer les habilitats per la vida o la seva absència.

Tancament - Posar en comú les diferents vinyetes de cada grup i les habilitats per la vida exemplificades.

- Definir les 10 habilitats psicosocials per la vida.

Marc teòric A continuació la part teòrica de les 10 habilitats per la vida relacionada amb la present dinàmica.
  • Habilitats socials:

1) Comunicació assertiva. Expressar de forma clara i adequada el que sents, penses o necessites sense trepitjar a l’altre. La comunicació és a les bones relacions personals el que la respiració és a la vida (Virginia Satir). Importància de saber dir "no".

2) Relacions interpersonals. Establir i conservar relacions interpersonals significatives, així com ser capaç d’acabar amb aquelles que impedeixen el creixement personal. Saber iniciar, matenir i acabar una relació, basada en el respecte, benestar mutu i que permeti l’autenticitat de les parts. Són complexes i enriquidores i a vegades font de conflictes.  Importància de la pressió de grup.

3) Solució de problemes. Maneig dels problemes i conflictes de la vida diària de forma flexible i creativa, identificant-ne les oportunitats de canvi i creixement personal i social.

  • Habilitats cognitives:

4) Empatia. Posar-se al lloc de l’altra per comprendre- la millor i respondre de forma solidària i d’acord  amb les circumstàncies. Per ser empàtic/a cal sortir d’un/a mateix/a. L’empatia ajuda a no prejutjar i a posar-nos al costat de l’altre, no en front.

5) Autoconeixement. Conèixer millor el nostre ser, caràcter, fortaleses, oportunitats, actituds, valors, coses que ens agraden i ens desagraden. L’autoestima forma part de l’autoconeixement. Hem d’acceptar-nos amb les nostres debilitats i fortaleses i trobar l’equilibri. L’autocontrol també forma part de l’autoconeixement.

6) Pensament creatiu. Usar la raó i la passió (emocions, sentiments, intuïció fantasies i instints, entre altres) per veure les coses des de perspectives diferents, que permetin inventar, crear  i emprendre amb originalitat. Trencar hàbits, estrenar costums, inventar i imaginar coses noves.

7) Pensament crític. La persona crítica es pregunta, investiga i no accepta les coses de forma crèdula. Preguntar per conèixer millor, dubtar de les aparences.

8) Presa de decisions. Prendre les regnes de la pròpia vida, no deixar-ho tot a l’atzar, a les circumstàncies o a altres persones. Decidir en funció de les motivacions personals, les necessitats i les conseqüències (què vull, què m’agrada, que sento, que penso, què crec, què pot passar,...). Equivocar- se és de savis, hem d’aprendre dels errors.

  • Habilitats de control de les emocions:

9) Gestió de les emocions i els sentiments. Aprendre a escoltar-nos, a gestionar de forma positiva les nostres emocions i sentiments, canalitzant-los de forma positiva.

10) Gestió de tensions i estrès. Aprendre a afrontar les situacions contrarestant-les i/o afrontant-les.

Referència Text de cel·la

Vinyetes i material gràfic de suport[modifica]