Equipats per a la vida/Consideracions prèvies

Consideracions prèvies


• L’educació emocional és com un oceà per navegar i el document que us presentem sols aspira a ser un possible suport pels qui volen aventurar-se a la mar.

• Els tempos que es plantegen són de mínims, per abordar aquestes temàtiques quan més temps hi puguem dedicar millor.

• L’espai on es desenvolupi també ha de ser apropiat, oferint neutralitat i seguretat als joves. Per exemple cal garantir que persones externes a la formació no irrompran a l’espai trencant les dinàmiques.

• L’aspecte vivencial és clau en l’aprenentatge, i el camp emocional no és una excepció. Fóra bo que la persona formadora transmeti des de la sinceritat i la pròpia vivència. És doncs importantíssim revisar al llarg de la formació la coherència entre allò que exposem i el com ho exposem.

• A moltes persones no ens han ensenyat a centrar la mirada cap endins. Cal tenir-ho present ja que aquestes propostes formatives (en gran part vivencials) poden causar diversitat de reaccions. És important respectar tots els ritmes i deixar que cadascú esculli allò que es reserva com a íntim i allò que vol compartir en públic.

• Aquest document vol ser d’utilitat a professionals. No és però un manual d’instruccions, cal reflexionar sobre el propi context i les intervencions que més s’ajusten als objectius establerts, i finalment contrastar el resultat obtinguts amb els esperats. Partim també de la convicció que serà a partir de l’aplicabilitat d’aquesta proposta i les futures suggerències de millora que aquest document s’anirà enriquint amb el temps.