Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Com ens afecta el que pensen els demés?

Nom de l’activitat Com ens afecta el que pensen els demés?
Habilitat PRINCIPAL: Habilitats per augmentar l’autoestima i l’autocontrol intern: Treballen l’autoconfiança, el fet d’assumir responsabilitats i prendre el control personal per provocar canvis: construir l’autoestima i l’autoconfiança; promoure l’autoconsciència incloent el coneixement dels drets, les influències, els valors, les actituds, les fortaleses i les debilitats personals; es pot concretar en la capacitat per definir objectius i autoavaluar-se.

SECUNDARIES: Habilitats per al pensament crític: analitzar la influència dels iguals i dels mitjans de comunicació; analitzar les creences, actituds, normes socials i valors que ens afecten; identificar la informació rellevant i les fonts d’informació.

Durada i destinataris Durada: 15 Minuts.

Destinataris: Adolescents (13-17 anys)

Materials Paper i bolígraf
Presentació Es fa una breu introducció sobre el concepte de l’autoestima, de com ens influeix en aquesta autoestima per una banda allò que pensem nosaltres de nosaltres mateixos i també com ens afecta el que els demés pensen de nosaltres.
Desenvolupament 1. S’escullen dos voluntaris.

2. Es demana a un dels voluntaris que escrigui en un paper 5 coses positives de l’altre voluntari i 5 de negatives. Mentrestant, l’altre ha d’anar pensant en el que creu que el seu company apuntarà en el paper.

3. Quan han acabat l’exercici d’escriure es demana que digui que creu que hi ha apuntat en el paper.

4. Normalment de les 5 n’encerten una o dos com a molt, la resta són equivocades.

Tancament S’exposa davant del grup les equivocacions explicant que no és allò que pensen els demés el que ens afecta, sinó allò que pensem que els demés pensen de nosaltres. Per tant, en el fons ens afecta el que pensem de nosaltres mateixos i és d’això del que ens hem de preocupar.

REFLEXIÓ: Autoestima = El que nosaltres pensem de nosaltres mateixos ens afecta i cal treballar-s’ho, el que els demés pensen no deixen de ser el nostre propi autoconcepte.

Referència EIRE, psicologia, creixement personal, orientació, i teràpies.

http://eira.cat/

Autors Vegeu la nota dels autors sobre aquesta fitxa