Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Anem de festa?

Nom de l’activitat Anem de festa?
Habilitat Habilitats per a la presa de decisions i la solució de problemes
Durada i destinataris Adolescents de 12 a 16 anys, amb una durada de 45-60 minuts
Materials Fotocòpies de les fitxes de l’annex 1 de l’activitat.

Etiquetes per posar el nom dels personatges de l’activitat.

Presentació Es planteja al grup la següent situació: 

“És divendres a la tarda. Una colla d’amics es troben al banc de la plaça, que és el seu lloc habitual de reunió des que eren petits. Demà dissabte volen celebrar que s’ha acabat el curs, i es plantegen fer una festa a casa d’un d’ells, que es diu Nosé, ja que els seus pares marxen de casa tot el cap de setmana. L’alternativa seria anar a una discoteca per a majors de 14 anys. Hi ha gent que prefereix fer la festa a la casa, i hi ha gent que prefereix anar a la discoteca. També discuteixen sobre aconseguir alcohol o no, tant si fan la festa a la casa com si van a la discoteca, ja que en aquest cas no els serviran begudes alcohòliques perquè són menors d’edat. El grup comença a debatre...”

Desenvolupament Un cop plantejada la situació i assignats els papers, els “actors” es col·locaran etiquetes amb els noms del seu personatge de manera visible. A soles, disposaran de 5 minuts per posar-se en el paper que els ha tocat. El monitor ha de deixar clar als actors (a soles) que el seu objectiu és intentar que el grup acabi decidint allò que cadascun d’ells té com a objectiu a la seva fitxa, i que han d’actuar segons l’estil de relació que se’ls indica.

Mentrestant, la resta del grup disposarà les cadires de manera adequada per poder representar la situació. El banc de la plaça estarà format per cinc cadires, i la resta es situaran com si es tractés d’un teatre. Fet això cal demanar al “públic” que s’asseguin, i s’iniciarà la representació, que durarà uns 10 o 12 minuts. Al fi nal de la representació la colla d’amics ha d’haver decidit si fan la festa a casa del Nosé o a la discoteca, i si aconseguiran o no alcohol. Guanyaran el joc els que tinguin com a objectiu a la seva fi txa, les mateixes opcions que hagi acabat prenent el grup.

Si els actors no arribessin a cap conclusió clara durant la representació, serà “el públic” qui decidirà, en funció de la qualitat interpretativa i del pes dels arguments aportats pels diferents personatges, si es fa la festa a casa del Nosé o a la discoteca, i si volen aconseguir alcohol o no.

A més, en tots els casos, el “públic”, atorgarà un premi “a la millor interpretació”. En ser els membres del grup que fan de “públic” els que decidiran a qui donar el premi, el monitor observarà com es pren la decisió en el grup, i ho podrà utilitzar en el debat posterior, si s’escau.

Tancament Amb el temps que resti faran un debat tots els participants (“actors” i “públic”) sobre la representació i el procés de tria del premi a la millor interpretació. Durant aquest debat el monitor pot plantejar algunes de les següents qüestions:

a) Els personatges que han rebut pressions a la representació, han estat capaços d’identificar-les? Com s’han sentit aquests personatges davant les pressions que rebien?

b) Com se sentien els personatges que han hagut de pressionar altres personatges per a que fessin el que ells volien?

c) A la vida real, us heu trobat en situacions semblants? Com les heu resolt?

Durant el debat es poden treballar alguns dels següents temes: 

1) Les dinàmiques de relació en el grup (els diferents rols que es poden donar dins d’un grup).

2) La pressió entre iguals (positiva i negativa).

3) Tècniques i estratègies per fer front a les pressions.

4) Tipus de respostes interpersonals: agressiva, passiva i assertiva.

5) La capacitat assertiva com a objectiu relacional.

6) Els processos de presa de decisions dins d’un grup (consensos, majories, lideratge).

Marc teòric Es proposa un joc de rol on hi hauran vuit personatges amb intencions ocultes. Demanar 8 voluntaris per fer d’actors i repartir els papers (fitxes dels personatges de l’annex 1) per sorteig. Ningú més, a banda de cada actor, ha de saber que diu la seva fitxa.

Objectius:

 • Identificar les dinàmiques relacionals que es poden donar dins d’un grup.
 • Saber reconèixer les diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals.
 • Identificar els diferents estils de relació amb els altres: passiu, agressiu o assertiu.
 • Conèixer estratègies per fer front a les situacions de pressió de grup.
Referència PDS, Promoció i Desenvolupament Social

http://www.pdsweb.org/

PDS és una associació sense ànim de lucre d’àmbit estatal. Constituïda l’any 1995, desenvolupa les seves activitats en els sectors de la promoció de la salut i del benestar social.

Gestiona serveis de prevenció de drogodependències i de reinserció social en diferents territoris i elabora materials i programes per intervenir en temàtiques com ara l’abús de drogues, el VIH/sida, els accidents de trànsit o l’educació en valors.

Aquest recurs i altres com l'exposició es poden demanar a través de la seva web

FITXES: 

NEMI
Objectius:
 • Fer la festa a casa del Nosé.
 • Que NO hi hagi alcohol.

Té moltes ganes que es faci la festa a casa del Nosé i ho demostra. Té clar que no cal l’alcohol per passar-ho bé i conèixer gent.

Estil de relació: ASSERTIU (defensa la seva opció amb tranquil·litat i respecte). Defensarà la seva opció amb convicció, però escoltant amb respecte les opinions dels altres.

Fer pressió sobre: Val i Nosé.

 
JONO
Objectius:
 • Anar a la discoteca.
 • Que SÍ que hi hagi alcohol.

No vol fer la festa a casa del Nosé perquè convidaran gent que no coneix i li fa vergonya. S’estima més anar a la discoteca on ningú coneix ningú. Pensa que l’alcohol li facilitarà les coses.

Estil de relació: PASSIU (no defensa la seva opció). No es decantarà per cap opció, malgrat tenir clara la seva. Fer pressió sobre: Val i Nosé.

 
NOSÉ
Objectius:
 • No fer la festa a casa seva.
 • Que NO hi hagi alcohol.

Tot i que inicialment va oferir casa seva, s’ho ha repensat i li fa por, però no ho vol dir. L’alcohol no l’atreu gens. Estil de relació: PASSIU (no defensa la seva opció). No es decantarà per cap opció, malgrat tenir clara la seva.

 
DESGA
Objectius:
 • Anar a la discoteca.
 • Que SÍ que hi hagi alcohol.

No vol festes, ell el que vol és quedar per jugar a la “play” i beure cerveses, però si no hi ha més remei: millor la discoteca. Estil de relació: AGRESSIU (defensa la seva opció trepitjant les dels altres). Té clara la seva opció i la vol imposar sigui com sigui.

Fer pressió sobre: Val i Nosé.

PICA
Objectius:
 • Fer la festa a casa del Nosé
 • Que SÍ que hi hagi alcohol.

Vol fer la festa a casa del Nosé perquè sap que convidaran una persona que li agrada i podran tenir intimitat. Pensa que l’alcohol li facilitarà les coses. Estil de relació: ASSERTIU (defensa la seva opció amb tranquil·litat i respecte). Defensarà la seva opció amb convicció, però escoltant amb respecte les opinions dels altres.

Fer pressió sobre: Val i Nosé

VAL
Objectius:
 • Fer la festa a casa del Nosé.
 • Que SÍ que hi hagi alcohol.

És molt amic de tots els seus amics, però té clar que vol que es faci la festa a casa del Nosé i que hi hagi alcohol. Estil de relació: PASSIU (no defensa la seva opció). Escoltarà tothom, sense deixar clara quina és la seva opció.

MAI
Objectius:
 • Anar a la discoteca.
 • Que NO hi hagi alcohol.

Res li està bé, però millor la discoteca que casa del Nosé. No li agrada com es posa de vegades la gent quan beu alcohol.

Estil de relació: ASSERTIU (defensa la seva opció amb tranquil·litat i respecte). Defensarà la seva opció amb convicció, però escoltant amb respecte les opinions dels altres.

Fer pressió sobre: Val i Nosé.

DANSA
Objectius:
 • Fer la festa a casa del Nosé.
 • Que NO hi hagi alcohol.

Com que li agrada “punxar” música vol que es faci la festa a casa del Nosé perquè així podrà posar la música que vulgui. Està convençut que no cal alcohol per passar-ho bé.

Estil de relació: AGRESSIU (defensa la seva opció trepitjant les dels altres). Té clara la seva opció i defensarà amb força el sí a la festa i el no a l’alcohol.

Fer pressió sobre: Val i Nosé.

Aquest recurs i altres com exposicions es poden demanar a través de la seva web: www.pdsweb.org

Vegeu la nota dels autors sobre aquesta fitxa