Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Què entenem per salut?

Nom de l’activitat Què entenem per salut?
Habilitat -
Durada i destinataris 10-15 minuts
Materials Pissarra

Fulls en blanc i bolígrafs

Presentació Aquesta activitat seria recomanable en cas que es vulgui treballar la salut de forma continuada amb algun grup. Només cal que sigui una breu introducció per entendre el concepte de salut de forma àmplia i facilitar entendre que el treball de les diferents habilitats per a la vida incedirà positivament en la salut.
Desenvolupament Llençar a l'aire les següents qüestions i que en petit grup o de forma individual busquin les respostes.
 • Què és per tu la salut?
 • Què fem per ser feliços, estar sans i mantenir-nos bé?
 • Quines coses fan que la gent no estigui sana?
 • Quines coses que fas creus que empitjoren la salut?
Reflexions de tancament Anotar les diferents respostes a la pissarra i amb tot el que s'ha dit, definir el concepte de salut. Afegint les idees que hi puguin faltar.
 • El concepte de salut no es refereix només a l'absència de malaltia sinó a l'estat de benestar físic, mental, i social.
 • La salut és un estat d'equilibri entre allò que ens fa sentir bé i allò que no ens hi fa sentir tant.
 • El concepte de salut és un concepte molt ampli i dinàmic que va canviant al llarg de la nostra vida.
 • La salut és una part important de les nostres vides i és un eix vertebrador.
 • La nostra salut té molt a veure amb els nostres estils de vida.
 • La salut es pot modificar i educar.
Marc teòric Definició de salut per part de la OMS.
Referència Aquesta fitxa ha estat proposada per la Taula de Referents de Salut Jove de les comarques de Girona.
 • El concepte de salut no es refereix només a l'absència de malaltia sinó a l'estat de benestar físic, mental, i social.
 • La salut és un estat d'equilibri entre allò que ens fa sentir bé i allò que no ens hi fa sentir tant.
 • El concepte de salut és un concepte molt ampli i dinàmic que va canviant al llarg de la nostra vida.
 • La salut és una part important de les nostres vides i és un eix vertebrador.
 • La nostra salut té molt a veure amb els nostres estils de vida.
 • La salut es pot modificar i educar.