Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Gestiona les teves emocions

Nom de l’activitat GESTIONA LES TEVES EMOCIONS
Habilitat Habilitats per augmentar l’autoestima i l’autocontrol intern: Amb aquesta activitat treballen l'autoconeixença de les seves pròpies emocions i estats d'ànim, poder-los expressar. Això ajuda l’autoconfiança, saber les fortaleses i la capacitat per autoavaluar-se.
Durada i destinataris Segons el nombre de participants. Amb uns 15 participants pot durar 20 minuts.
Materials Aquesta activitat s'ha de realitzar amb imatges que continguin dibuixos que poden admetre diverses històries relacionades. Es podrien utilitzar les cartes del Dixit, imatges de l'Emocionari (diccionari de les emocions), etc.
Presentació Sobre una taula hi hauria les imatges cara enlaire amb la imatge que es pugui contemplar. Els joves estaran al voltant i se’ls donarà la premissa que han d’escollir la carta que millor representi com es senten, com estan en aquell moment, o com s’han llevat.

Tothom recollirà la seva carta i seuran en rotllana. Amb la direcció del dinamitzador, el primer jove haurà d’ensenyar la carta als companys i aquests hauran de dir el que creuen que ha volgut expressar. El jove que té la carta explicarà si ho han encertat o no i compartirà el que cregui i vulgui sobre el que la carta li ha transmès.

Desenvolupament Es farà una ronda amb tots els joves amb la mateixa dinàmica, per tal de que tothom expressi les seves emocions del moment.
Tancament Un cop s’acabi, el dinamitzador farà una reflexió sobre les emocions i els noms d’aquestes que s’han usat durant la dinàmica. Obrirà debat sobre si les emocions són bones o dolentes.
Marc teòric Les habilitats per a la vida relacionades amb aquesta dinàmica són les següents:

Habilitats per augmentar l’autoestima i l’autocontrol intern: Treballen l’autoconfiança, el fet d’assumir responsabilitats i prendre el control personal per provocar canvis: construir l’autoestima i l’autoconfiança; promoure l’autoconsciència incloent el coneixement dels drets, les influències, els valors, les actituds, les fortaleses i les debilitats personals; es pot concretar en la capacitat per definir objectius i autoavaluar-se.

 

Habilitats per a la gestió de les emocions i sentiments: Lidiar amb les pròpies emocions, per exemple maneig de la ira; afrontament del dolor i l'ansietat. Es considera bàsica per fer front a la pèrdua, l'abús i el trauma.

Referències Aquesta activitat va estar proposada per la Taula de Salut de Girona i posada en pràctica a la Jornada de Delegats del Gironès, on s'ha vist que l'activitat ha estat un èxit amb els joves. La dinamitzadora va ser la Cristina Canyet, tècnica de joventut de Cassa de la Selva.