Usuari:Leptictidium/Magatzem

Salta a la navegació Salta a la cerca

Guifi.net._Tutorial/Supernode Guifi.net. Tutorial/Supernode">Guifi.net. Tutorial/Supernode</a>

Un supernode és un punt de la xarxa on simultàniament es dona cobertura als usuaris de la zona i realitza un enllaç entre dos punts distants de la xarxa
1 KB (240 paraules) - 20:59, 27 feb 2010

Cinemàtica/Magnituds_físiques_secundàries Cinemàtica/Magnituds físiques secundàries">Cinemàtica/Magnituds físiques secundàries</a>

temps: L'acceleració centrípeta és un cas especial d'acceleració que es dona en els moviments circulars. Sempre és perpendicular a la direcció del moviment
3 KB (414 paraules) - 20:55, 21 jul 2005

Les_quatre_operacions_bàsiques/Resta Les quatre operacions bàsiques/Resta">Les quatre operacions bàsiques/Resta</a>

superior, de dreta a esquerra: 2 5 9 4 -1 6 7 3 ________ 2 1 Si es dona el cas que el nombre de la columna superior és més petit que el de la columna
1 KB (233 paraules) - 19:55, 30 ago 2009

Tutorial_de_git/Primers_passos Tutorial de git/Primers passos">Tutorial de git/Primers passos</a>

git. Els paràmetres user.name i user.email diuen quin tipus d'informació es dona. Existeixen molts tipus d'informació; per exemple color.ui auto fa que
3 KB (483 paraules) - 18:00, 21 nov 2009

Guifi.net._Tutorial/Com_participar_o_col·laborar Guifi.net. Tutorial/Com participar o col·laborar">Guifi.net. Tutorial/Com participar o col·laborar</a>

de la xarxa és pot augmentar realitzant: Punt d'accés: node des del que es dona cobertura a usuaris simples que es vulguin connectar. Repetidor: node que
3 KB (586 paraules) - 20:49, 24 gen 2010

Cinemàtica/Models_cinemàtics Cinemàtica/Models cinemàtics">Cinemàtica/Models cinemàtics</a>

porta una velocitat angular constant. La formulació d'aquest moviment es dona en coordenades polars. Donat un angle inicial i una velocitat angular
5 KB (812 paraules) - 19:33, 6 juny 2011

Apunts_de_fotografia/càmera_fotogràfica Apunts de fotografia/càmera fotogràfica">Apunts de fotografia/càmera fotogràfica</a>

És la versió digital de la càmera reflex. En parlar de reflex digital es dona per suposat que es tracta d'un únic objectiu. Reflex de dos objectius
2 KB (345 paraules) - 23:44, 4 gen 2010

Guia_de_plantes_medicinals,_usos_i_cultiu/Automedicació Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Automedicació">Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Automedicació</a>

planta abans de collir-la, si es fa una ofrena millor, i quan la planta es dona a algú o es comença a utilitzar, s’han de donar les gràcies i demanar a
7 KB (1.167 paraules) - 18:22, 20 nov 2014

Tutorial_de_git/Treball_distribuït Tutorial de git/Treball distribuït">Tutorial de git/Treball distribuït</a>

veure que estan precedides per origin/, que recordem que és el nom que es dona per defecte). Si fem un git branch -a podem veure tant les branques locals
9 KB (1.698 paraules) - 17:49, 21 nov 2009

Construcció_d'Aplicacions_de_Programari_Lliure_en_J2EE/Java:_classes_i_interfícies,_herència_i_polimorfisme,_entrada/sortida,_col·leccions,_accés_a_bases_de_dades Construcció d'Aplicacions de Programari Lliure en J2EE/Java: classes i interfícies, herència i polimorfisme, entrada/sortida, col·leccions, accés a bases de dades">Construcció d'Aplicacions de Programari Lliure en J2EE/Java: classes i interfícies, herència i polimorfisme, entrada/sortida, col·leccions, accés a bases de dades</a>

en els llenguatges de programació orientada a objectes, és el nom que es dona a la capacitat que tenen els objectes de derivar d'altres objectes, heretant
16 KB (2.248 paraules) - 19:06, 22 oct 2007

Psicologia_Social_de_la_Comunicació/Comunicació_i_Cultura Psicologia Social de la Comunicació/Comunicació i Cultura">Psicologia Social de la Comunicació/Comunicació i Cultura</a>

d’una teoria de ‘camps d’experiència’. El camp és l’espai vital en el que es dona la relació entre l’organisme i el seu entorn; el comportament està determinat
22 KB (3.290 paraules) - 23:59, 28 oct 2007

Organografia_vegetal/Llavor Organografia vegetal/Llavor">Organografia vegetal/Llavor</a>

llavors silvestres o conreades. En el llenguatge corrent i comercial també es dona el nom de llavors als tubercles de les patates destinats a reproduir la
8 KB (1.193 paraules) - 23:22, 23 nov 2009

Guifi.net._Tutorial/Introducció Guifi.net. Tutorial/Introducció">Guifi.net. Tutorial/Introducció</a>

Supernodes Per la comunitat de Guifi.net, són aquells llocs on simultàniament es dona cobertura als usuaris de la zona i realitzen un enllaç entre dos punts
14 KB (2.282 paraules) - 17:12, 4 feb 2010

Manual_de_R_(Estadística)/Introducció._Primers_passos Manual de R (Estadística)/Introducció. Primers passos">Manual de R (Estadística)/Introducció. Primers passos</a>

guarden en cap finestres de resultats com ho fa, per exemple, el SAS. Si no es dona l'ordre de salvar-los en algun calaix (que els informàtics anomenen objecte)
20 KB (3.349 paraules) - 11:51, 16 nov 2013

Matemàtiques_(nivell_ESO)/Divisió_per_x-a._Regla_de_Ruffini Matemàtiques (nivell ESO)/Divisió per x-a. Regla de Ruffini">Matemàtiques (nivell ESO)/Divisió per x-a. Regla de Ruffini</a>

explicat abans) o les extensions que s'expliquen tot seguit. Tot seguit es dona un exemple de la divisió de polinomis, tal com s'ha descrit abans. Sia
11 KB (1.416 paraules) - 11:49, 14 ago 2009

Aplicacions_web Aplicacions web">Aplicacions web</a>

maneres d’apropar les aplicacions web a l’escriptori, en aquest apartat es dona un pas més al procés d’integració. Ara, apropem l’escriptori a la Web.
18 KB (2.834 paraules) - 18:59, 18 març 2012

Propostes_d'aplicacions_per_a_dispositius_mòbils_relacionades_amb_la_salut/stopsmoke Propostes d'aplicacions per a dispositius mòbils relacionades amb la salut/stopsmoke">Propostes d'aplicacions per a dispositius mòbils relacionades amb la salut/stopsmoke</a>

conseqüències que li comportaria el canvi conductual i el valor subjectiu que es dona a aquestes conseqüències. Quan la majoria de creences en relació a l’extinció
34 KB (5.369 paraules) - 15:36, 20 jul 2012

Matemàtiques_(Prova_d'accés_a_cicles_formatius_de_grau_superior)/Funcions Matemàtiques (Prova d'accés a cicles formatius de grau superior)/Funcions">Matemàtiques (Prova d'accés a cicles formatius de grau superior)/Funcions</a>

any si resulta que en aquell any en nasqueren més d'un. Tanmateix, si es dona un any en què no va néixer cap nen tampoc es pot assignat cap nen a aquell
57 KB (10.562 paraules) - 01:45, 20 maig 2011

Psicologia_Social_de_la_Comunicació/Subjectes_polítics Psicologia Social de la Comunicació/Subjectes polítics">Psicologia Social de la Comunicació/Subjectes polítics</a>

post modern entendria el poder en termes foucaultians, es a dir: el poder es dona en la interacció, en les relacions, en el llenguatge i en el discurs. Coherentment
363 KB (59.396 paraules) - 13:14, 17 oct 2009

Mites_i_falses_creences_de_la_pràctica_física Mites i falses creences de la pràctica física">Mites i falses creences de la pràctica física</a>

de les que gasten. Podria ser la forma més comú, i la primera passa que es dona per intentar perdre pes. Amb menor freqüència trobem persones que recorren
32 KB (4.965 paraules) - 00:15, 29 oct 2012