Guifi.net. Tutorial/Supernode

Esquema simple supernode de Guifi.net

Un supernode és un punt de la xarxa on simultàniament es dóna cobertura als usuaris de la zona i realitza un enllaç entre dos punts distants de la xarxa. Per tant, és un punt que dóna cobertura als usuaris (nodes finals) i/o uneix altres punts de la xarxa.

Típicament, estan formats per un mínim d'una antena sectorial (pels usuaris de la zona), 2 antenes directives (per la connexió a llarga distància) i 3 ràdios (una per cada antena). Solen realitzar dos tipus de connexions:

  • Amb un (o més) supernode(-s). Aquestes connexions se solen realitzar mitjançant microones a una freqüència de 5GHz o mitjançant fibra optica.
  • Amb els usuaris que es connecten al punt d'accés. Aquesta connexió se sol realitzar amb microones a una freqüència de 2,4 GHz (l'habitual utilitzada pels mòdems ADSL domèstics).

La finalitat d'aquest apartat és ajudar a qualsevol persona, amb coneixements informàtics o no, a instal·lar i configurar un node per poder connectar una zona a la xarxa guifi i distribuir el senyal entre els veïns creant un punt d'accés.

Com s'organitzarà un supernode? Un esquema molt simple és (només es mostre una de les dues ràdios i de les dues antenes) és el de la figura "Esquema simple supernode de Guifi.net".

Es mostrarà que es necessita i com s'arriba a muntar i configurar tot això.

Avís: Encara s'ha de fer molta feina abans que el que ve a continuació pugui ser útil.