Vés al contingut

Tutorial de git/Primers passos

En aquí explicaré els primers passos bàsics per tenir un repositori de git.

Configuració bàsica del git[modifica]

La primera cosa que s'ha de fer és dir-li al git un parell d'informacions bàsiques; el nom i el correu. Això serveix per tal de poder seguir la pista als canvis que has fet. Perquè el git conegui la informació farem servir la comanda git config. L'ús bàsic és:

  git config --global user.name "El teu nom"
  git config --global user.email "El teu email"

El paràmetre --global vol dir que aquesta configuració serà guardada globalment en el fitxer ~/.gitconfig per tots els repositoris de git.
Els paràmetres user.name i user.email diuen quin tipus d'informació es dóna. Existeixen molts tipus d'informació; per exemple color.ui auto fa que la sortida de git sigui en color sempre que sigui possible.

Crear un repositori[modifica]

A continuació explico com crear un repositori amb git. La veritat és que és molt senzill. Es crea la carpeta on hi haurà el repositori, s'hi entra i amb la comanda git init es crea un repositori buit preparat per fer-hi el que es vulgui! :)

A l'hora de crear un repositori la carpeta no cal que sigui buida.

Quan es crea un repositori amb la comanda git init la sortida és

 Initialized empty Git repository in /camí/al/directori/.git/

Afegir els fitxers[modifica]

Un cop ja s'ha creat el repositori es passa a editar els fitxers (o descomprimir tots els fitxers d'un projecte ja començat).

Per informar al git de quins canvis es volen afegir al repositori es fa servir la comanda git add.

Per tal d'afegir un fitxer la comanda és git add nom_fitxer. Una manera d'afegir tots els fitxers de la carpeta és escriure git add .
La comanda git add informa al git de quins canvis es volen afegir al repositori, però encara no els guarda. Més endavant es parla més llargament sobre què fa la comanda git add

Fer el primer commit[modifica]

Per tal que el git guardi en el repositori els canvis que s'han fet, es farà servir la comanda git commit. La comanda git commit obrirà un editor de text que permetrà posar una descripció dels canvis que s'han fet al repositori. Es suggereix fer servir la primera línia com a títol o sumari.
Si no es vol editar el missatge mitjançant un editor es pot fer servir el paràmetre -m que permet afegir un missatge, ex: git commit -m "El meu primer commit"

En aquest punt ja s'ha fet el primer commit. Si es continua treballant amb normalitat el ritme de treball serà:

  • Editar
  • Afegir els canvis git add
  • Guardar els canvis git commit

La majoria de vegades es fa un git add i un git commit sobre tots els arxius que s'han editat. Per aquest motiu git té una drecera que permet guardar al repositori tots els canvis que s'han fet en els fitxers que ja són al repositori. La drecera és: git commit -a