Tutorial de git/Què és el git?


El git és un sistema de control de versions. Segons els experts té 3 punts forts:

  • És distribuït
  • Fer branques és fàcil, cosa que facilita diferents tipus de treball
  • Es basa en el contingut i no en els fitxers/directoris

El fet de ser distribuït implica que no existeix un repositori central que conté tota la informació. En el cas de git, totes les còpies d'un repositori tenen tota la informació (història, branques, ...). Això permet treballar amb la resta de la gent fàcilment.

La facilitat de crear branques permet guardar proves a mig fer, separar les coses que funcionen de les que encara no funcionen, etc. Es recomana no fer-ne un us abusiu, si es fan servir moltes branques al final passa això... te'n vas per les branques!

Que es basi en el contingut i no en els fitxers/directoris permet seguir l'evolució d'una part del contingut. Això permet afegir al repositori només una part d'un fitxer, poder conèixer com s'han modificat els continguts, si han canviat de fitxer, si han estat esborrats i quan, etc.