Fruit

Preàmbul[modifica]

Fruit pèndol del baobab (Adansonia digitata)

Des de ben petits coneixem el significat de què és un fruit, però molt sovint es desconeix que aquest òrgan vegetal és la conseqüència d’una evolució molt llarga de les plantes amb flor que es visualitza com una estructura molt eficient i imprescindible per a la perpetuació de les plantes. Aquesta n'és, doncs, la funció principal: contribuir de manera activa a vehicular la generació següent. Per portar a terme amb èxit aquest objectiu, el fruit és el dipositari i responsable de la protecció d’una llavor que ha estat difícil d’aconseguir a través de, sovint, mecanismes complexos i costosos de reproducció sexual, parlant en termes evolutius i energètics. Però, a més, el fruit té com a funció secundària —però de gran valor estratègic— la dispersió en l’espai i en el temps de les llavors i, per tant, dels nous individus potencials. D’aquesta manera, les noves combinacions genètiques obtingudes a través de la reproducció sexual (els embrions continguts a les llavors) són capaces d’atènyer microhàbitats favorables a la germinació, a la instauració de noves plàntules i, en definitiva, a l’establiment d’una nova generació que substitueixi l’anterior.

Per tot plegat, la varietat de tipus de fruit desenvolupada per les angiospermes ha permès conquerir tots els hàbitats terrestres (i alguns d’aquàtics) possibles, amb adaptacions a la dispersió que poden arribar a ser extremadament complexes. És per això que sovint es fa difícil establir-ne una classificació i una tipologia senzilles i sense dubtes, cosa que comporta no poques controvèrsies entre els botànics sobre quina és la millor classificació.

En aquest context, aquesta petita guia pretén descriure els diversos tipus de fruits des d’un punt de vista morfològic, fent atenció a la diversitat d’òrgans florals dels quals deriven i que sigui útil tant per als estudiants universitaris o de batxillerat, com per al públic avesat als temes d’organografia botànica. El perfil que, volgudament, hem donat a aquesta guia escau dins la botànica farmacèutica, per la qual cosa s’han cercat exemples de cada tipus que corresponguin bàsicament a plantes medicinals.

Finalment, i atesa la seva forta relació, també es descriu el concepte de fruita i se'n citen algunes, entre aquelles més conegudes i/o comercialitzades en les nostres contrades.

Taula de continguts[modifica]

 1. Concepte de fruit
  1. Funcions del fruit
  2. Tipologia
  3. Classificació
  4. Evolució dels fruits
  5. Importància dels fruits en l'alimentació
 2. Descriptiva dels fruits
  1. Fruits simples dehiscents
  2. Fruits simples indehiscents secs
  3. Fruits simples indehiscents carnosos
  4. Fruits múltiples o col·lectius
  5. Fruits complexos
 3. Infructescències
 4. Els pseudofruits de les gimnospermes
 5. Dispersió i colonització del medi
  1. Concepte de diàspora
  2. Avantatges i desavantatges de la dispersió
  3. Tipologia de la dispersió
 6. Fruita
  1. Classificació de la fruita
  2. La fruita i la salut humanaBibliografia consultada[modifica]

 • Aguilella Palasí, A., & Puche Pinazo, F. (2004). Diccionari de botànica. Educació / Universitat de València, 71. Valencia: Universitat de València.
 • Font Quer, P., & Bolòs, O. d. (1982). Iniciació a la botànica: Morfología externa. Barcelona: Fontalba.
 • Masalles i Saumell, R. M., & Aguilella, A. (1988). Història Natural dels Països Catalans. volum 6, Plantes superiors. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Strasburger, E., & Sitte, P. (2004). Tratado de Botánica. Barcelona: Ediciones Omega. (anglès)