Fruit/Els pseudofruits de les gimnospermes

Estròbil de Pinus sylvestris

Malgrat que només les angiospermes tenen ovaris veritables (amb carpels tancats) i en conseqüència fruits veritables, les gimnospermes tenen estructures que aparenten fruits i que funcionalment es podria considerar que ho són. Així doncs, aquestes inflorescències femenines de les gimnospermes (rarament flors simples, com en el teix) amb les llavors madures se les anomena fals fruit o pseudofruit en contraposició al fruit de totes les plantes angiospermes.

En general, en tots els pinòfits (pins, avets i afins) la inflorescència femenina pren una forma més o menys cònica amb un eix on helicoïdalment s'hi disposen bràctees i/o esquames seminíferes en general força endurides i de consistència llenyosa. Aquestes peces estan estretament imbricades de tal manera que protegeixen primer el primordi seminal i, posteriorment, la llavor, d'una manera molt efectiva. Aquesta estructura se l'anomena estròbil o con i és ben pròpia de totes les pinàcies. Altrament, quan les bràctees i/o esquames seminíferes formen peces de contorn arrodonit, peltades i ben ajustades les unes contra les altres, llavors parlem de gàlbul. Aquest gàlbul pot ser llenyós com és el cas del xiprer o carnós, com és el cas dels càdecs i les ginebres. Altres gimnospermes, com el teix, fan falsos fruits molt vistosos que no s'adiuen amb cap d'aquests tipus mencionats anteriorment.

Estròbil d'Abies koreana
Gàlbul de Cupressus sempervirens
Gàlbul de Juniperus communis
Pseudofruit de Taxus baccata