Introducció a la robòtica en trenta-una classes

Aquí hem fet un llibre basat en les classes de robòtica que vam fer el curs 2016-2017. Ara mateix, també estan penjades en web, i hem mirat de polir-ho per tal de fer-ne un llibre. Si el voleu en format web, el podeu veure a: robotermanlleu.wordpress.com

Introducció[modifica]

Durant el curs 2016-2017, a l'Institut del Ter de Manlleu, es va plantejar de oferir, entre d'altres activitats extraescolars, la robòtica.

El cas és que, tot i l'interès, només es va apuntar un alumne, pensem sobretot degut al preu.

Com que feia temps ens rondava pel cap el tema de la docència, vam pensar que una bona oportunitat per provar-ho, era oferir-nos a donar aquestes classes de franc. Es va decidir, d'acord amb l'AMPA i la direcció del centre, que hi hauria un preu petit per als que s'hi apuntessin, per no donar la sensació que era una cosa de cap valor. Va demostrar ser una decisió molt encertada, ja que això va permetre que es pogués comprar material per a les pràctiques de cada alumne, i que cadascú es pogués quedar amb allò que s'anava fent.

De fet, moltes de les pràctiques van ser suggeriments dels mateixos alumnes.

Vam començar amb quatre alumnes, en van quedar tres, i de fet, a final de curs ja érem set, perquè els respectius pares també es quedaven a les classes.

Tot i que el títol és robòtica, de fet es toquen moltes disciplines de l'electrònica, electricitat i mecànica. Només pretén ser un exemple del que es pot fer amb unes miques de ganes de remenar, i que cadascú aprofundeixi en allò que més li cridi l'atenció.

Índex[modifica]

primer dia: simulador de circuïts

segon dia: coneixent arduino

tercer dia: entrades i sortides amb arduino

quart dia: dau electrònic

cinquè dia: llum automàtic i termòstat

sisè dia: vehicle amb motors pas a pas

setè dia: automatitzem el moviment del vehicle

vuitè dia: mesurar distàncies amb ultrasons

novè dia: fem anar un LED tricolor

desè dia: concurs de reflexes

onzè dia: llums de Nadal

dotzè dia: controlar servos de modelisme

tretzè dia: LEDs adreçables individualment

catorzè dia: ambilight amb arduino

quinzè dia: bluetooth

setzè dia: controlar cotxe amb motors pas a pas des del mòbil o tauleta

dissetè dia: controlar cotxe amb motors de contínua des del teclat de l'ordinador

divuitè dia: controlar cotxe amb motors de contínua des del mòbil

dinovè dia: app per al mòbil per a controlar cotxe

vintè dia: què és una montura FPV

vint-i-unè dia: controlar montura FPV des del mòbil

vint-i-dosè dia: ampliem prestacions app control FPV

vint-i-tresè dia: ajustem direcció dels moviments

vint-i-quatrè dia: construcció d'un braç robòtic

vint-i-cinquè dia: app per al control manual del braç robòtic

vint-i-sisè dia: programa arduino per al control del braç robòtic

vint-i-setè dia: introducció a la Raspberry Pi

vint-i-vuitè dia: automatitzem moviments del braç robòtic

vint-i-novè dia: introducció al Wemos D1 mini pro

trentè dia: servidor web amb wifi

trenta-unè dia: enviar un telegram amb el Wemos