Vés al contingut

Introducció a la robòtica en trenta-una classes/Tercer dia: entrades i sortides amb arduino

a.- polsador i led

Avui hem après com connectar un pulsador a una entrada de l’arduino, i a fer reaccionar el led en funció del seu estat.

Els polsadors que tenim, tenen quatre potes, i estan posades de manera que les dues potes que estan en un mateix costat, son les dues connexions del pulsador; les que estan al costat oposat son duplicats. O sigui, entre la pota d’un costat i la que té al davant en el costat oposat, hi ha un pont. És per això que tot i posar la resistència de 100K en un costat i la connexió a la carta arduino en l’altra, queden connectats a través del pont que fa el propi polsador.

El programa que hem fet és el següent:

void setup() {
  pinMode(4, OUTPUT); // configurem el pin 4 com a sortida
  Serial.begin(115200); // inicialitzem el port sèrie a 115200 bauds
}

void loop() {
  if (digitalRead(10)==1){ // en cas que l’entrada 10, s’activi,
    digitalWrite(4,1); // encendre el led que és al pin 4
    Serial.println(premut); // enviar a l’ordinador el texte premut
    delay(300); // esperem 300ms per no anar repetint el missatge
  } else { // i si no (si l’entrada 10 no és activa)
    digitalWrite(4,0); // apaguem el led que és a la sortida 4
  }
}

b.- display 7 segments

Avui també hem estat veient un display de 7 segments. Les connexions son les que es veuen a la imatge. Tenir en compte que son leds, i per tant, ens calen resistències per limitar el corrent i que no es pot connectar directament si no volem que es fongui.