Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Mobilitat internacional i competències lingüístiques

ACTUACIÓ 26 — Mobilitat internacional i competències lingüístiques

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

S’ofereix informació, assessorament i orientació per participar en algun programa de mobilitat europea i es facilita l’accés als serveis i recursos per participar, treballar, estudiar i viatjar a Europa. Des d’algun centre d'assessoria sobre mobilitat europea es pot accedir a la borsa d'ofertes de feina a l'estranger, i a totes les ofertes de feina a l'estranger que es gestionen des del servei.

Aquesta actuació entra dins de l’Actuació 2. Orientació i assessorament acadèmics, i l’Actuació 28. Orientació i assessorament laboral.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves estrangers que volen practicar català o castellà.
 • Joves catalans que estiguin estudiant o vulguin aprendre un idioma estranger.
 • Joves catalans que volen marxar a l’estranger.

Objectius[modifica]

 • Millorar les competències lingüístiques de les persones joves.
 • Fomentar la relació entre persones joves a partir de la pràctica i l'aprenentatge de llengües.

Metodologia[modifica]

Com a complement a l'oferta formativa privada o d'escoles oficials d'idiomes en llengües estrangeres, les àrees de joventut i altres serveis poden promoure activitats diverses en relació amb l'aprenentatge i la pràctica d'idiomes com: grups de conversa, parelles lingüístiques, estades a l'estranger, intercanvis amb grups d'altres països, padrinatges o agermanaments internacionals, etc.

 • Grups de conversa: és un espai setmanal dedicat a la pràctica oral en grup d'una llengua; pot ser dinamitzat per professionals o docents, per voluntaris o pot no ser dinamitzat.
 • Parelles lingüístiques: consisteix en l’intercanvi oral o escrit entre dos joves de llengües maternes diferents que voluntàriament volen fer l'activitat.
 • Estades o intercanvis amb grups d'altres països: consisteixen en camps de treball, exposicions, rutes, cursos, tallers i trobades juvenils entre grups de joves de diferents països. Es fomenta la mobilitat internacional.
 • Padrinatges o agermanaments internacionals: consisteix en l’establiment d'una relació de padrinatge o agermanament entre dos municipis, entitats, equipaments o grups de joves de països o ciutats diferents, i, a partir d'aquí, s’organitzen activitats de relació, coneixement i intercanvi intercultural on la pràctica d'idiomes és un element necessari per establir la relació.
 • Cursos de català per a nouvinguts: són cursos adreçats a persones nouvingudes que no entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprenen a utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar en situacions poc previsibles (Veure Actuació 17.. Aula d'alfabetització i competències lingüístiques).

Agents implicats[modifica]

 • Escoles d'idiomes.
 • Centres cívics.
 • Equipaments juvenils.
 • Centres educatius.
 • Biblioteques.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Rol complementari, de facilitador d'iniciatives als mateixos joves.
 • Rol de difusió de la informació i dels recursos existents.
 • Rol de recollir demandes, detectar necessitats i derivar, quan calgui, les persones joves als recursos existents.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]