Estratègies de millora educativa/Orientació i assessorament laboral

ACTUACIÓ 28 — Orientació i assessorament laboral

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Orientació laboral personalitzada: es porten a terme accions i s’estableixen mesures d’informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de la persona beneficiària, li permeten determinar les seves capacitats i els seus interessos, i gestionar la trajectòria individual d’aprenentatge, la recerca d’ocupació o la posada en pràctica d’iniciatives empresarials.

Sessions grupals d'assessorament laboral: són accions informatives, d’acompanyament, motivació i assessorament que es fan en grup. Consisteixen a orientar un grup de persones que tenen necessitats i objectius de treball compartits. El grup és un element incentivador, ja que fa emergir molts i diversos elements d’anàlisi i treball a partir del posicionament, les opinions i les experiències dels membres que el componen. Es realitza a través de sessions. S’hi treballen aspectes generals de la recerca de feina, la confecció del currículum, la preparació de l'entrevista de selecció, etc.

Persones destinatàries[modifica]

  • Qualsevol persona (en el cas de l’Oficina Jove de 16 a 35 anys) que cerqui una feina o que vulgui millorar la seva ocupabilitat, tant si és coneixedora del seu perfil professional com si el que pretén és reorientar-lo.

Objectius[modifica]

  • Desenvolupar en la persona jove un coneixement del seu perfil professional i la seva ocupabilitat, i oferir-li recursos que necessita per tal d’assolir el seu objectiu professional.

En el marc del Sistema nacional de qualificacions i formació professional, la informació i l’orientació professional té la finalitat següent:

  • Informar sobre les oportunitats d’accés a l’ocupació, les possibilitats d’adquisició, l’avaluació i acreditació de competències i qualificacions professionals i del progrés en aquestes al llarg de tota la vida.
  • Informar i assessorar sobre les diverses ofertes de formació i els possibles itineraris formatius per facilitar la inserció i reinserció laborals, així com sobre la mobilitat professional al mercat de treball.

Metodologia[modifica]

  • Entrevista personal.
  • Sessions grupals amb dinàmiques de grup.

Agents implicats[modifica]

  • Ajuntament (àrea d’ocupació i joventut).
  • Orientadors laborals.
  • Espais on es poden desenvolupar: servei local d'ocupació o equipaments de promoció econòmica, oficines joves, biblioteques, centres cívics, escola d'adults...

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Els punts d'informació juvenil (PIJ) tenen un paper clau en la fase d’informació i derivació a serveis especialitzats en orientació laboral. Les oficines joves (OJ) ofereixen informació, orientació i assessorament laboral i també difonen convocatòries d'ajuts, tràmits i recursos per trobar feina.

Bibliografia[modifica]

Comellas, L. «Glossari de polítiques actives d'ocupació» (PDF) (en català). Servei d'Ocupació de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya, 2011.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]