Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Garantia Juvenil

ACTUACIÓ 29 — Garantia Juvenil

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

La Garantia Juvenil és una iniciativa des del punt de vista europeu per reduir l'atur juvenil. L'estratègia d’Emprendimiento y empleo joven, en la qual s'emmarca la Garantia Juvenil, preveu un catàleg de mesures ajustades als diferents perfils de joves. Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació: a) Millora de la intermediació; b) Millora de l'ocupabilitat; c) Estímuls a la contractació (bonificacions a les empreses que contractin inscrits a la Garantia Juvenil), i d) Foment de l'emprenedoria.

A Catalunya, es regeix per l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya. Programa d'ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020, on s’estableix la part operativa del programa.

Persones destinatàries[modifica]

 • Persones joves d’entre 16 i 29 anys, ambdues edats incloses, que no hagin treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, que no hagin rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, que no hagin rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i que acceptin el compromís de participar activament en el programa.

Objectius[modifica]

 • L'objectiu és garantir que els joves amb menys de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació o d'educació contínua, un període de pràctiques o un itinerari d’emprenedoria, després d'acabar l'educació formal o estar en situació d’atur.

Metodologia[modifica]

La Garantia Juvenil presenta un enfocament integral, preventiu i d'atenció personal per contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves. Per això s'ha establert a Catalunya un protocol d'actuació amb les persones inscrites, que té diversos nivells d'actuació i agents que el duen a terme.

 • Informació i suport a la inscripció, si escau, a través d'una extensa xarxa de professionals:
  - Impulsors de la Garantia Juvenil
  - Oficines joves i punts d’informació juvenil
  - Oficines de Treball
  - Universitats
  - Cambres de Comerç
 • Entrevista inicial i acompanyament. En un termini màxim de 4 mesos des que la persona jove és acceptada com a beneficiària del programa de Garantia Juvenil, l’Oficina de Treball cita la persona jove per fer una entrevista d’ocupabilitat. És en aquest moment que s’ofereix al jove, i es pacta amb aquest, tres possibles itineraris per tal d'assolir els objectius proposats: a) orientació laboral i suport a la cerca de feina, b) reforç de la formació i experiència o c) posar en marxa una idea de negoci . A més, s’acorda el recurs concret que la persona jove utilitzarà. A partir d’aquí, s’assigna a cada jove beneficiari una persona tutora que farà seguiment del jove en el recurs assignat.

Agents implicats[modifica]

És una iniciativa europea, amb recursos del Fons Social Europeu. La normativa i regulació depèn de l'Estat espanyol, en el marc de l'estratègia d’Emprendimiento y empleo joven. La Generalitat de Catalunya, a través del SOC i amb el suport d’altres departaments de la Generalitat, ha pautat la part operativa del programa a Catalunya a través d’un Acord del Govern. Paral·lelament, les cambres de Comerç, mitjançant un acord amb el Govern de l'Estat, tenen el Programa integral de qualificació i ocupació.

Els principals agents implicats, per tant, són:

 • Impulsors de la Garantia Juvenil
 • Oficines de Treball (OTG)
 • Oficines joves (OJ) i punts d’informació juvenil (PIJ)
 • Universitats
 • Cambres de Comerç
 • Altres agents que treballen amb el col·lectiu jove
 • Ajuntament (promoció econòmica, serveis socials, joventut, ocupació)
 • Consells comarcals

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

La Direcció General de Joventut col·labora amb el SOC en el disseny de l'aplicació del Programa a Catalunya. Les oficines joves i els PIJ que hi col·laboren tenen un paper important en la fase d'informació i suport a la inscripció, però també en la fase d'acompanyament i acció tutorial dels joves.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Garantia Juvenil. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 5 agost 2016]
 • Oficines joves (OJ). Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 5 agost 2016]
  L'Oficina Jove Garraf té un grup de treball i seguiment de la Garantia Juvenil (OTG de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Municipal d'Educació i Treball, l'Oficina Jove Garraf, Consell Comarcal del Garraf i la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf).