Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Formació i assessorament en emprenedoria: sensibilització per l'autoocupació i assessorament en el pla d'empresa

ACTUACIÓ 30a — Formació i assessorament en emprenedoria: sensibilització per l'autoocupació i assessorament en el pla d'empresa

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Formació per a joves emprenedors: s’organitzen cursos, càpsules formatives, xerrades, seminaris adreçats a persones joves que tenen una idea per emprendre i necessiten noves habilitats i coneixements en gestió, fiscalitat, innovació, comptabilitat, legalitat, etc.

Tutoria per a emprenedors: consisteix en l’acompanyament personalitzat a projectes concrets per professionals sèniors amb experiència i coneixements en gestió d'empresa.

Xerrades de sensibilització: es tracta de la divulgació dels valors de l’emprenedoria i l'autoocupació, mitjançant xerrades als instituts, per donar a conèixer l’autoocupació com una possible opció de sortida laboral quan els joves estudiants obtinguin els coneixements i les qualificacions professionals necessaris per poder fer la transició al món del treball.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves que volen iniciar-se en l'emprenedoria perquè tenen una idea de negoci.
 • Joves, en general, que estan en procés de pensar en el seu projecte de vida

Objectius[modifica]

 • Fomentar l'emprenedoria
 • Formar els emprenedors en la gestió empresarial i la filosofia de l'emprenedoria.
 • Fomentar el cooperativisme.

Metodologia[modifica]

Formació i assessorament individualitzat a emprenedors per preparar joves perquè siguin capaços d’engegar i crear projectes nous.


Acompanyament en l’accés al finançament: identificar els ajuts i les subvencions als quals es pot acollir l’usuari en funció del seu perfil personal, de l’activitat empresarial, de la seva localització, de la forma jurídica escollida, etc., i aconseguir el finançament bancari necessari per fer front a totes les inversions necessàries per iniciar l’activitat.


Xerrades de sensibilització:

 • Motivar els participants envers l’autoocupació com una possible alternativa factible per poder incorporar-se al mercat laboral i desenvolupar-se com a professionals.
 • Potenciar les habilitats emprenedores dels participants i animar-los a crear la seva pròpia empresa , ara o en el futur.
 • Conèixer el procés de creació d’una empresa, des de la generació de la idea fins a l’inici de l’activitat, i els recursos per emprendre que poden tenir a l’abast els joves per poder portar a terme la seva idea de negoci a la realitat.
 • Proporcionar als participants les eines necessàries per desenvolupar una idea de negoci i avaluar-ne la viabilitat professional.

Agents implicats[modifica]

 • Ajuntament (servei de promoció econòmica, ocupació i joventut).
 • Emprenedors o emprenedores.
 • Empreses.
 • Entitats.
 • Centres educatius.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Cooperar, no liderar.
 • Derivar joves.
 • Detectar necessitats juvenils.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Recursos
Experiències

Conjunt d’activitats (kits) formatives: joves i emprenedoria.