Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Formació i assessorament en emprenedoria: mentoria per a joves emprenedors

ACTUACIÓ 30b — Formació i assessorament en emprenedoria: mentoria per a joves emprenedors

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

La mentoria (mentoring) és una metodologia de suport personalitzat mitjançant la qual una persona experta, en aquest cas un o una professional, preferentment amb experiència emprenedora, ajuda a una altra amb menys experiència, en aquest cas un jove que està iniciant la seva primera aventura empresarial, a potenciar les seves habilitats i competències, i a possibilitar el seu desenvolupament personal i professional.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves que han muntat o volen muntar la seva pròpia empresa.
 • Persones amb experiència, emprenedores o intraemprenedores, que estan disposades a ajudar a portar a terme un projecte d’empresa encapçalat per un jove o equip de joves emprenedors.

Objectius[modifica]

 • Potenciar l’autoconfiança, les habilitats i les competències del jove que comença una activitat empresarial a través d’un suport personalitzat.
 • Acompanyar projectes empresarials de joves emprenedors.

Metodologia[modifica]

La mentoria (mentoring) consisteix a establir un espai personal (one-on-one) de confiança i comprensió, que permeti l’anàlisi i la discussió dels problemes i inquietuds que es plantegen a l’emprenedor en la gestió del negoci, utilitzant les preguntes obertes, l’escolta activa i l’assertivitat, amb l’objectiu de potenciar la seva autoconfiança i d’enfortir el procés de presa de decisions.

El paper de la persona mentora no és donar consells o actuar com a consultora, sinó ajudar les persones joves a detectar i afrontar els seus reptes i trobar les solucions per si mateixes.

El programa de mentoria (mentoring) s'estructura a partir de les actuacions següents:

 • Un procés de selecció dels mentors voluntaris amb l'objectiu que tinguin la disponibilitat, l’experiència i les actituds necessàries per participar en el programa.
 • Un procés de formació als mentors i emprenedors abans de participar en el programa, que té per objectiu donar als mentors les pautes per afrontar amb èxit la seva tasca, i assegurar que ambdues parts tenen les mateixes expectatives i saben què s'espera d'ells.
 • Un procés d’aparellament (matxing), que té per objectiu assignar el mentor que millor s'adequa a les necessitats de cada emprenedor, atenent a factors professionals, sectorials i personals, i que conclou amb la presentació de mentor i emprenedor i amb la formalització de la relació mitjançant la signatura d'un contracte de mentoria (mentoring).
 • Un procés de seguiment de la relació, que permet al coordinador de mentoria (mentoring manager) avaluar-la de manera continuada i intervenir-hi quan ho consideri necessari.

Agents implicats[modifica]

 • Empreses i patronals.
 • Servei de promoció econòmica.
 • Emprenedors o emprenedores.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Cooperar, no liderar.
 • Derivar joves i mentors voluntaris.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Recursos
Experiència