Estratègies de millora educativa/Formació en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

ACTUACIÓ 25 — Formació en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Activitats formatives en coneixements i habilitats per a l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació per tal d’enfortir el paper de la gent jove en la seva comunitat i millorar la seva ocupabilitat.

D’una banda, l’oferta de recursos TIC és immensa i està en renovació constant i, d’altra banda, l’ús (intercanviar idees, informació, experiències...) d’aquests recursos per part de les persones joves és canviant i la seva migració cap a solucions tecnològiques cada vegada més visuals és una tendència consolidada. Per tant, a l’hora d’organitzar la formació en les TIC cal conèixer quines són les necessitats formatives digitals dels joves, a qui ens adrecem i quins objectius ens plantegem en cadascuna d’aquestes.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves de qualsevol edat i condició que necessitin millorar en l'ús d’eines digitals o que tinguin interès a conèixer programes específics.
 • Joves amb dèficit formatiu en TIC que estiguin a l'atur.

Objectius[modifica]

 • Millorar les capacitats tecnològiques de les persones joves.
 • Adaptar el perfil d'ocupabilitat dels joves que recerquen feina a les necessitats del mercat laboral.
 • Sensibilitzar els joves sobre la seguretat en línia, fer-los conscients dels riscos i les implicacions de la seva presència en línia.
 • Treballar aspectes relacionats amb la identitat i presència digitals.

Metodologia[modifica]

 • Aula d'informàtica que pot estar ubicada a l'equipament juvenil, als punts TIC, a les biblioteques, als centres educatius, als centres de promoció econòmica, a les escoles d'adults, etc.
 • Professorat expert en la temàtica específica.

Agents implicats[modifica]

 • Segons qui impulsi la formació: serveis locals d'ocupació, serveis educatius, escoles d'adults, equipaments juvenils, centres cívics, entitats, telecentres i punts TIC.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Difusió.
 • Derivació de joves.
 • Detecció de necessitats.
 • Lideratge quan s'ofereixen cursos en l'equipament juvenil: organització de cursos.
 • Seguiment dels resultats de l'acció.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Punt TIC. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 4 agost 2016]
  Xarxa integrada per centres i espais molt diversos, de titularitat pública o privada, que posa a disposició de ciutadans, empreses i col·lectius l’equipament i el personal necessaris per facilitar-los l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Idigital. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 4 agost 2016]
  Estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu generar un pol d'innovació digital al nostre país per fomentar el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat.
 • Garantia Juvenil: formació en TIC. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 4 agost 2016]
 • Programa KNKTA’T. Assessorament en xarxes socials i TIC pel foment de la participació. Agència Catalana de Joventut. [Data de consulta: 4 agost 2016]