Estratègies de millora educativa/Formació en educació en el lleure

ACTUACIÓ 24 — Formació en educació en el lleure

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

L’educació en el lleure és un conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar, que els ajuden a adquirir competències i habilitats socials, a fer-los protagonistes de la seva pròpia vida i a ser actius i participatius socialment. També cobreix necessitats d’atenció social a infants i joves que viuen en entorns socioeconòmics desafavorits, i que troben en aquest espai educatiu una alternativa constructiva a l’hora d’omplir el seu temps lliure i el seu creixement personal.


Proposem la formació de joves en la capacitat de monitoratge i direcció d'activitats de lleure per a infants i joves per seguir enriquint la llarga tradició de grups i entitats de lleure entre l'associacionisme català com a mode de cohesió social de la població.

Persones destinatàries[modifica]

  • Els destinataris dels cursos de monitor i director de lleure són joves més grans de 18 anys, vinculats o no a entitats d'educació en el lleure.

Objectius[modifica]

  • Formar persones joves en les habilitats de gestió, organització i dinamització d'activitats de lleure infantils i juvenils, per tal de tenir una actuació personal com a responsable d’un grup d’infants i joves i realitzar les activitats educatives pròpies de la metodologia de l’educació en el lleure.
  • Fomentar l'educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Fomentar la dinamització comunitària i la cohesió social en els barris i municipis.

Metodologia[modifica]

La formació l’ofereixen les escoles d’educació en el lleure. També es pot oferir com a formació ocupacional per als joves, per obtenir així la certificació i gratuïtat del cost del curs. Els joves que es trobin en situació d’atur, poden optar a fer cursos subvencionats pel SOC.


L’essència metodològica de l’educació en el lleure és emprar les activitats i experiències vitals pròpies del temps de lleure com a instrument pedagògic per al creixement integral dels infants i joves. També són elements clau la participació activa i el protagonisme dels nois i noies, l’educació entre iguals i una relació entre el monitor o monitora i el noi o noia basada en l’exemple i la proximitat. Com a metodologies específiques es pot distingir entre el mètode escolta i els centres d’esplai.

Els equipaments on es desenvolupa l'activitat són: per a les activitats del curs escolar, els espais de trobada són els caus i els centres d’esplai; per a les activitats d’estiu, s’empren les cases de colònies (que n’hi ha d’especialitzades, com les granges escola i les aules de natura), els campaments juvenils i els terrenys d’acampada.

Agents implicats[modifica]

  • Ajuntament (àrea d’educació, d’infància, de joventut).
  • Agents que organitzen activitats d’educació en el lleure. Actualment hi dos grans perfils: 1. Les entitats de base voluntària (agrupaments i centres d’esplai), que majoritàriament s’apleguen en grans federacions o moviments. 2. Les empreses d’educació en el lleure, que és un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

  • Fomentar la participació dels joves en els cursos de monitors i directors de lleure.
  • Fomentar i donar suport a les entitats i activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Coordinar la formació amb la borsa de treball local on es poden incloure ofertes de treball en l'àmbit del lleure infantil i juvenil.
  • Coordinar la formació amb les entitats locals de lleure per vehicular les pràctiques requerides en l'obtenció de la certificació d'aquests cursos.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Recursos
Experiència