Estratègies de millora educativa/Acredita't. Reconeixement de l'experiència laboral

ACTUACIÓ 23 — Acredita't. Reconeixement de l'experiència laboral

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

És un procediment que té com a objectiu certificar, de manera oficial, les competències professionals adquirides en el treball o en formacions no reglades, de manera que aquesta acreditació pugui ser utilitzada per aconseguir una habilitació professional per poder treballar o bé continuar la formació amb la convalidació de la part certificada.

Persones destinatàries[modifica]

  • S'adreça a totes les persones que volen aconseguir un reconeixement de les seves habilitats (competències professionals) obtingudes per la via de l'experiència laboral o per la via no formal de formació.
  • Els perfils d'experiències juvenils que poden ser objecte d'aquest reconeixement poden ser molts, entre els quals es destaquen: cuidadors de gossos o animals de companyia, cuidadors de gent gran, monitors de gimnàs...

Objectius[modifica]

  • Aconseguir una certificació oficial que permeti arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Metodologia[modifica]

El procediment implica assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat i consisteix en tres fases obligatòries:

  • Fase d'assessorament: s'assessora els candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. Aquesta fase finalitza amb l'elaboració d'un informe orientatiu sobre la conveniència d'accedir a la següent etapa o no.
  • Fase d'avaluació: consisteix a demostrar les competències professionals a través de diferents mètodes com pot ser una entrevista o un cas pràctic.
  • Fase d'acreditació i registre: es lliura el certificat a totes les persones que hagin superat el procés d'avaluació.

Agents implicats[modifica]

  • Acredita't és un programa finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i cofinançat pel Fons Social Europeu.
  • L'Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) és l'òrgan que gestiona aquest procediment.
  • Els punts d'informació i orientació hi col·laboren informant i assessorant sobre la documentació necessària, els requisits, les dates i tots els serveis habilitats per l'ICQP per orientar sobre aquest procediment.
  • Hi participen també centres designats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Informa, orienta i assessora en aquest procés; és a dir, ofereix informació sobre les fases del procediment, els requisits d'accés, els drets i les obligacions dels candidats i les acreditacions oficials que es poden obtenir.
En algunes oficines joves i punts d’informació juvenil (cal consultar el web per saber quines són les oficines joves que ofereixen aquest servei), la persona jove interessada pot rebre informació i orientació més especialitzada en el procediment d’acreditació de les competències professionals.
Convé estar alerta de les convocatòries que puguin anar sortint i si són d'interès per a la població juvenil.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]