Vés al contingut

Procediments de fabricació

Els procediments de fabricació també denominats processos industrials, de manufactura o producció, són el conjunt d'operacions necessàries per modificar les característiques de les matèries primeres. Les esmentades característiques poden ser de naturalesa molt variada tals com la forma, la densitat, la resistència, la mida o l'estètica. Es realitzen en l'àmbit de la indústria.

Per a l'obtenció d'un determinat producte seran necessàries multitud d'operacions individuals de manera que, depenent de l'escala d'observació, pot denominar-se procés tant al conjunt d'operacions des de l'extracció dels recursos naturals necessaris fins a la venda del producte com a les realitzades en un lloc de treball amb una determinada màquina-eina.

Continguts

En l'àmbit industrial se solen considerar convencionalment els processos elementals que s'indiquen, agrupats en dues grans famílies: els procediments mecànics i els procediments químics.

Procediments Mecànics[modifica]

Procediments Químics[modifica]

Annexos[modifica]

Referències[modifica]