Vés al contingut

Procediments de fabricació/Contraportada

EL Viquillibre Procediments de Fabricació neix com a projecte escolar desenvolupat al curs 2009/2010 a l'institut d'ensenyament secundari Xarc de Santa Eulària des Riu amb la finalitat de cobrir els buits detectats al llibre de text utilitzat a l'aula. S'ha desenvolupat amb l'ànim que sigui de profit a la resta de companys que tracten d'introduir als seus alumnes en aquest món de la tècnica i la tecnologia amb la il·lusió de que sigui completat en els propers anys de forma col·laborativa i oberta.

Els continguts del curriculum de les Illes Balears relacionats venen recollits a l'annex corresponent a l'assignatura Tecnologia Industrial del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Continguts del Bloc 6. Procediments de fabricació (extracte del Decret 82/2008)

 • Procediments de fabricació per deformació, per separació o tall o mitjançant unió de peces.
 • Anàlisi del procediment de fabricació necessari per elaborar un determinat producte o una determinada peça.
 • Màquines i eines adequades per a cada fabricació.
 • Selecció de les eines necessàries per a la realització manual de peces en funció dels procediments adients en cada cas.
 • Concepte de tolerància i aplicació als processos de fabricació. Metrologia.
 • Anàlisi dels valors màxims i mínims de determinades mesures de peces en funció de la tolerància admissible.
 • Atenció en la presa de mesures en funció de la seva precisió.
 • Eines per a la fabricació assistida per ordinador: CAD i CAM. Màquines de control numèric.
 • Minimització de l’impacte ambiental produït pels processos de fabricació. Selecció de les mesures adients, per a la realització d’un determinat procés de fabricació, per minimitzar els impactes ambientals produïts.
 • Avaluació d’una planta de fabricació d’objectes o peces d’ús industrial real.
 • Seguiment de les normes de seguretat en el maneig de cada eina o màquina.