Procediments de fabricació/Separació

Els procediments de fabricació per separació o tall tenen com objectiu aconseguir un objecte amb unes de determinades dimensions i forma, a base d'eliminar material de la peça origen. Per a això, els fabricants utilitzen multitud d'eines i màquines-eines per obtenir el producte acabat. Existeixen tres procediments bàsics de separació o tall: separació mecànica, calor, i separació química.

Separació mecànica sense despreniment d'encenalls[modifica]

Tall[modifica]

El tall es l'acció de dividir o separar les parts d'un objecte amb un instrument tallant. Hi ha molt de tipus de talls però en podem destacar, entre altres:

  • Hidrotall (tall per aigua a pressió)
  • Tall per laser
  • Tall per ferramenta (serres, moto serres, en general qualsevol herramenta de ferro cortant
  • Tall per discs de tall en humit

Cisallament[modifica]

La cortadura (cisallament o tensió tallant) és l'esforç que suporta una peça quan sobre ella actuen forces contingudes en la pròpia superfície d'actuació. Un exemple d'esforç de cortadura seria el qual suporten els reblons després de col·locats. Generalment, l'esforç de cortadura no es presenta aïllat, sol anar acompanyat d'algun altre esforç. En el cas dels reblons, per exemple, estan sotmesos a més de la tensió de talla-dura, a altra tensió de tracció necessària per a mantenir unides dues xapes metàl·liques.

Separació mecànica amb despreniment d'encenalls[modifica]

despreniment de ferritja

Serrat[modifica]

Llimat[modifica]

Trepanat[modifica]

Raspallada i poliment[modifica]

Tornejat[modifica]

Mecanitzat[modifica]

Fresat[modifica]

Rectificat[modifica]

Electroerosió[modifica]

L'electroerosió és un procés de fabricació, també conegut com a Mecanització per Descàrrega Elèctrica o EDM (Pel seu nom en anglès, Electrical Discharge Machining).

El procés d'electroerosió consisteix en la generació d'un arc elèctric entre una peça i un elèctrode en un medi dielèctric per arrencar partícules de la peça fins a aconseguir reproduir en ella les formes de l'elèctrode. Ambdós, peça i elèctrode, han de ser conductors, perquè pugui establir-se l'arc elèctric que provoqui l'arrencada de material.

Separació per calor[modifica]

Oxitall o tall mitjançant bufador[modifica]

Oxitall és l'operació de tallar un material mitjançant la flama d’un bufador oxhídric o oxiacetilènic.

Tall per plasma[modifica]

Separació Química[modifica]

Consisteix a tallar un material mitjançant una reacció química. Un exemple és el tall del coure emprant àcid. Es recobreix de pintura la placa de pintura llevat d'en aquelles zones on es realitzi el tall i se submergeix en àcid. Les zones exposades a l'àcid es dissoldran i es produirà el tall.

Referències[modifica]