Vés al contingut

Procediments de fabricació/Metrologia

Metrologia[modifica]

La metrologia és la ciència que estudia els sistemes de mesura de qualsevol camp de la ciència, ja sigui física, matemàtiques, tecnologia,... Però relacionat amb els procediments de fabricació, és aquell que fa que es compleixin uns criteris de qualitat. La metrologia te dues característiques molt importants, que són : el resultat de la mesura i la incertesa de la mesura.

Aparells de mesura[modifica]

Els aparells de mesura, són aquells utilitzats en el moment de la mesura. Solen ser de diferent tipus , podem trobarlos desde aparelles molt rudimentaris (com és una regla ) fins a altres molt tecnològics (com són els estroboscopis).

Peu de rei[modifica]

Peu de rei i les seves parts.

És un instrument que s'utilitza per a mesurar dimensions d'objectes relativament petits, des de centímetres fins a fraccions de mil·límetres (1/10 de mil·límetre, 1/20 de mil·límetre, 1/50 de mil·límetre). En l'escala de las polsades te divisions equivalents a 1/16 de polsada, i, en el seu nonio, de 1/128 de polsades. Consta d'una "regla" amb una esquadra en un extrem, sobre la qual llisca i una altra destinada a indicar la mesura en una escala. Permet apreciar longituds d'1/10, 1/20 i 1/50 de mil·límetre utilitzant el nonio. Mitjançant peces especials en la part superior i en el seu extrem, permet mesurar dimensions internes i profunditats. Posseeix dues escales: l'inferior mil·limètrica i la superior en polsades.

Calibre de profunditat[modifica]

És un instrument de mesura d'igual paregut als anteriors, però aquest té uns costats o suports que permeten el mesuratge de profunditats, entalladures i forats. Tenen diferents longituds de bases i a més són intercanviables.

Banc d'una coordenada horitzontal[modifica]

Són els equips de mesuratge per el calibratge del instruments de mesura.

Està proveït d'una regla de gran precisió que permet comprovar els errors dels útils de mesura i control, como peus de rei, micròmetres, comparadors, anells lisos i de rosca, tampons, quijades, etc.

Regle graduat[modifica]

Un regle graduat

Un regle és un instrument de mesura de longitud, en forma de planxa prima i rectangular, rígid o semi-rígid. Pot estar fet de metall, fusta o material plàstic. Té una escala graduada i numerada. La seva longitud total no sol superar el metre. Normalment la unitat de mesura dels regles és el centímetre, però també hi ha marcats els mil·límetres i es destaquen els decímetres. Altres regles estan graduats en polzades o tenen ambdues unitats. Els regles serveixen per amidar distàncies curtes i també s'utilitzen en dibuix tècnic per traçar línies rectes. Per mesurar un objecte o distància amb el regle, hem de posar el punt 0 de l'escala a l'extrem de l'objecte a mesurar i mirar fins a quin número arriba. El regle s'assembla força a la cinta mètrica, però aquesta és molt més llarga (dos metres o més) i flexible i se sol guardar enrotllada.

Transportador d'angles[modifica]

Transportador en semicercle

Un transportador, transportador d'angles o semicercle és un aparell mitjançant el qual es poden mesurar angles. Es tracta d'un semicercle dividit en 180 parts, cadascuna d'elles representa un grau (º) (o bé dividit en 200 parts, cada una representant un grau centesimal). Per tant, per mesurar l'angle que formen, per exemple, dues cares d'una mateixa peça, es col·locarà la part recta sobre una cara o aresta i s'anotarà els graus que marca el transportador, situant-lo amb el regle articulat que es troba al centre del semicercle.

Micròmetre[modifica]

Micròmetre

Un micròmetre ,també anomenat cargol de Palmer, és un aparell que serveix per a mesurar amb precisió dimensions de l'ordre de mil·lèsimes de mil·límetre. L'instrument, d'aspecte similar al d'una falç, es basa en un cargol de pas constant roscat interiorment que en anar girant desplaça un tambor graduat on indica la distància recorreguda linealment pel cargol.El cargol micrométric serveix per a mesurar les dimensions d'un objecte amb alta precisió, de l'ordre de centésimes de mil.límetres (0,01 mm) y de mil.lèsimes de mil.límetres (0,001 mm) (micra).

Rellotge comparador[modifica]

Bàsicament, el rellotge comparador és un aparell que transforma el moviment rectilini dels palpadores o puntes de contacte en moviment circular de les agulles.

El rellotge comparador és un instrument de mesurament que s'utilitza en els tallers i indústries per a la verificació de peces i que pels seus propis mitjans no dóna lectura directa, però és útil per comparar les diferències que existeixen en la cota de diverses peces que es vulguin verificar. La capacitat per detectar la diferència de mesures és possible gràcies a un mecanisme d'engranatges i palanques, que van ficats dins d'una caixa metàl·lica de forma circular. Dins d'aquesta caixa es llisca un eix, que té una punta esfèrica que fa contacte amb la superfície. Aquest eix en desplaçar-se mou l'agulla del rellotge, fent possible la lectura directa i fàcil de les diferències de mesura.

Visualitzadors amb entrada Digimatic[modifica]

Gramil o calibre de altitud[modifica]

Verificador d' interiors[modifica]

Goniòmetre[modifica]

Nivell d' aigua[modifica]

Tacómetre[modifica]

Voltímetre[modifica]

Ohmetre[modifica]

Amperímetre[modifica]

Polímetre[modifica]

Estroboscopi[modifica]

Galgues[modifica]

Balança[modifica]

Espectròmetre de masses[modifica]

Calibre[modifica]

Lupa[modifica]

Microscopi[modifica]

Projector de perfils[modifica]

Termòmetre[modifica]

Baròmetre[modifica]

Manòmetre[modifica]

Rugosímetre[modifica]

Duròmetre[modifica]

Referències[modifica]