Guia Ubuntu/Índex 18.04 LTS Reduïda

Jump to navigation Jump to search

Guia d'instaŀlació i configuració GNU/Linux[modifica]

Aquesta guia és una versió reduïda

Si voleu més informació sobre el programari lliure, tipus d'escriptoris i varietat de programari podeu visitar l'anterior guia de la versió 16.10: https://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_Ubuntu/%C3%8Dndex_GNOME_16.10

CONEIX L'UBUNTU
Què té de bo Ubuntu amb la instal·lació reduïda?
i això del núvol? De què va?
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ d'UBUNTU
Requeriments mínims de maquinari
Com aconseguir l'Ubuntu
Què CAL fer abans d'instal·lar?
CAPÍTOL SEGON
CONFIGURACIÓ BÀSICA
Paràmetres del sistema
L'escriptori GNOME
Navegador de Fitxers
CAPÍTOL TERCER
MULTIMÈDIA i IMATGE
Multimèdia i imatge
CAPÍTOL QUART
FITXERS i OFIMÀTICA
Sistema Fitxers GNU/Linux
Ofimàtica Online
CAPÍTOL CINQUÈ
INTERNET
Navegador web FIREFOX
Chromium
CAPÍTOL SISÈ
INSTAĿLACIÓ DEL PROGRAMARI
Programari de l'Ubuntu