Vés al contingut

PHP/Bases del llenguatge

< PHP


Integració del codi[modifica]

Perquè PHP interpreti el seu codi, ha d'omplir dues condicions :

  1. El seu codi ha de ser col·locat en un fitxer d'extensió .php (segons la configuració del servidor allò pot variar).
  2. El seu codi ha de ser comprès entre dues balises : <?php ... ?> o simplement <?... ?> (existeix altres escriptures, però són poc utilitzades). Tot el que no és comprès entre aquestes balises no és interpretat per PHP :


codi HTML
<?
codi PHP
?>
codi HTML
<?php
codi PHP
?>
codi HTML
<script language="Php">
Codi PHP
</script>

Els Comentaris[modifica]

Els comentaris són en realitat porcions de text que no seran interpretades per PHP i no seran visibles més que en el codi font. Tenen un paper molt important en la realització i la posada al dia d'un guió : en efecte, els comentaris posen el codi més llegible i poden ajudar les eventuals persones que desitgen treballar el seu guió. Existeix tres maneres diferents d'afegir comentaris al seu guió PHP :

  1. El mètode amb els símbols // per afegir un comentari sobre una línia
  2. El mètode amb el sigla # per afegir un comentari sobre una línia igualment
  3. El mètode amb els caràcters /* */ per designar un bloc de comentaris


<?php
 # un commntari PHP

// encara una comentari PHP

/* i
encara
un
altre, 
però sobre diverses línies aquesta vegada!  */
?>

Atenció! És important no encaixar els comentaris. exemple a no seguir:

<?php
/*blabla /* hihi*/  blalbal*/
?>

Instruccions[modifica]

Les instruccions es terminen per un punt i coma i per a la majoria són sota la forma :

nom_de_la_funció (arg1, arg2, ...);

Exemple:

print ("Hola!");

o

echo ("Hola!");

que és diu "ECO".


Següent capitol: Primer programa (Hola Món!)