Vés al contingut

PHP/Les variables

< PHP

Tots els noms de variables han de començar pel símbol $, per exemple:

$variable = 1;

Punts a tenir en compte:

  • PHP distingeix entre majúscules i minúscules pel que fa als noms de variables.
  • Els noms de variables han de començar amb una lletra