Matemàtiques (nivell ESO)/Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals

Salta a la navegació Salta a la cerca

Pot passar que el sistema d'equacions lineals tengui denominadors o parèntesis.

  • Si el sistema té parèntesis, cal eliminar-los abans emprant la propietat distributiva.
  • Si el sistema té denominadors, cal eliminar-los abans fent servir el mínim comú múltiple de tots els denominadors.

Una vegada eliminats els parèntesis i els denominadors, podem aplicar qualsevol dels 4 mètodes que existeixen -substitució, igualació, reducció o mètode gràfic- per resoldre el sistema d'equacions lineals.

Recursos[modifica]

http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1212074523638_636211640_7113