Vés al contingut

Matemàtiques (nivell ESO)

Aquest llibre presenta tots els continguts curriculars del nivell d'ESO segons la normativa actual. No inclourà gaire enllaços a les fonts d'on prové la informació, però es pot considerar com a font qualsevol dels llibres comercials que hi ha per aquest curs (tots tenen uns continguts similars). De tota manera, estem parlant de coneixements de nivell de secundària, sobre els quals no sol haver discussió sobre la seva validesa.

El que sí que s'intentarà és donar referències per ampliar informació sobre els temes tractats, de manera que qui vulgui pugui accedir als mateixos continguts tractats amb més profunditat del que és adient per aquest curs; i també a exercicis i problemes sobre els temes tractats (no s'inclouran exercicis ni problemes en el llibre)

Podeu consultar l'índex general de continguts de Matemàtiques per a qualsevol dels cursos de l'ESO. Per a concrecions per nivells i per a certs centres escolars, consultau la secció recorreguts, més avall.


Projectes

[modifica]

Matemàtiques interdisciplinars

Recorreguts

[modifica]

Annexos

[modifica]