Estratègies de millora educativa/Formació de segona oportunitat

ACTUACIÓ 15 — Formació de segona oportunitat

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

La formació de segona oportunitat és un recull de propostes formatives adreçades a joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria (GESO) i a joves que han abandonat la formació reglada abans d'obtenir-lo.

Són formacions professionals que orienten les persones joves cap a l'obtenció d'un perfil professional i cap a l'adquisició d'habilitats i capacitats òptimes per fer un retorn als estudis i reprendre la construcció del seu projecte vital, o bé orienten cap a la inserció laboral mitjançant pràctiques, o similar.

Persones destinatàries[modifica]

Programes de Formació i Inserció (PFI):

 • Joves que tinguin entre 16 anys, com a mínim, i 21, com a màxim, l'any d'inici del programa.
 • Joves que han deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu.
 • Joves que hi accedeixen voluntàriament.

Programes de Promoció Professional (PPP):

 • Joves que tinguin 17 anys com a màxim, l'any d'inici del programa que no hagin obtingut el GESO i que disposin de consell orientador.
 • Joves de més de 17 anys, sempre que hi hagi places disponibles.

Altres programes alternatius (Fórmula Jove o programes formatius o laborals de petit format i liderats des de les àrees de joventut):

 • Joves d'entre 16 i 24 anys amb qualificació baixa que han abandonat l'educació formal, no estan treballant i tenen dificultats d'inserir-se en el mercat de treball.

Objectius[modifica]

 • PFI: proporcionar les competències que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles de formació professional de grau mitjà (CFGM).
 • PPP: proporcionar competències bàsiques i professionals que permetin obtenir el títol professional bàsic o estar en millors condicions de superar les proves d'obtenció del títol de GESO.

Metodologia[modifica]

Des del Departament d'Ensenyament es promouen:

 • La repetició del curs (fins als 18 anys).
 • Els programes de diversificació curricular (des de 3r o des de 2n cursat i havent repetit algun curs).
 • Les proves lliures en el mateix centre (cal haver cursat 4t d'ESO, a partir dels 18 anys i durant els dos anys següents, màxim 5 matèries).
 • Els programes professionals (programes de formació i inserció i els de promoció professional).
 • Els ensenyaments d'adults presencials o a distància (per als més grans de 18 anys).
 • Les proves lliures fora del centre per obtenir el títol de GESO (adults).
 • La prova d'accés als CFGM (per als més grans de 17 anys).
 • El Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà -CAM (per als més grans de 17 anys).

Altres alternatives són:

 • Els Projectes Singulars, els Programes Integrals i els Programes de Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil (veure Actuació 29.Garantia Juvenil).
 • Els programes formatius o laborals locals de petit format i liderats des de les àrees de joventut dels ajuntaments.

Agents implicats[modifica]

 • Departament d'Ensenyament.
 • Administracions locals, especialment les que tenen plans de transició al treball (servei d’educació, serveis socials i servei de joventut).
 • Entitats de formació.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Un rol secundari: deriva joves als recursos formatius i informa o orienta els joves i les seves famílies perquè coneguin l'existència i els beneficis d'aquests tipus de formacions.
 • Un rol d'impulsor i organitzador: organitza cursos de formació prelaboral i d'habilitats prelaborals adreçats a joves que experimenten una o altra forma de vulnerabilitat, i que requereixen d’una reconducció de les seves transicions educatives o laborals.

Bibliografia[modifica]

Alegre, M.A; Todeschini, F.A. «Joves Ni-Ni: característiques i respostes efectives». A: L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013 (PDF). vol. 80 (en català). Fundació Jaume Bofill, 2013, p. 233-256 (Col·lecció Polítiques). ISBN 9788415526445. 

Servei Comarcal de Joventut del Maresme. «Treballar amb joves inactius, programes de segona oportunitat» (PDF) (en català). Diputació de Barcelona. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya, 2015.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Suport als Programes de Formació i Inserció. Diputació de Barcelona. [Data de consulta: 3 agost 2016]
 • Fòrmula Jove. Direcció General de Joventut. [Data de consulta: 3 agost 2016]
  Es poden trobar experiències del Fòrmula Jove: al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a Sitges, al Consell Comarcal del Baix Penedès, al Consell Comarcal de Les Garrigues, a Palamós, a Llagostera, al Consell Comarcal del Montsià, al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, etc.)
 • Projecte "Okup’Alt". Consell Comarcal de l'Alt Empordà. [Data de consulta: 3 agost 2016]
 • Projecte "Preparació a la prova d’accés a grau mitjà". Consell Comarcal del Priorat. [Data de consulta: 3 agost 2016]
  Veure descripció del projecte a Recull d’experiències de les trobades tècniques de Joventut de la Direcció General de Joventut.