Epidemiologia

El Viquillibre Epidemiologia és una introducció als mètodes utilitzats en l'epidemiologia analítica. Presenta els principis i els mètodes utilitzats en el disseny, l'anàlisi i la interpretació del estudis epidemiològics.

Aquest llibre té tres nivells de lectura:

  1. Llegir només els resums. Poc recomanable si no es tenen coneixements previs de la matèria.
  2. Una lectura més introductòria centrada només amb el text escrit amb lletra de mida normal i en els exemples i deixant de banda la resta de text escrit amb lletra petita.
  3. Una lectura complerta, incloent el text amb lletra petita. Aquesta s'utilitza per comentar aspectes més avançats o per demostracions (intuïtives) d'afirmacions fetes en el text principal o per presentar desenvolupaments més o menys obvis d'algun conceptes presentats en el text principal.

Continguts[modifica]

Nivells de desenvolupament del Viquillibre
Per fer o esborrany:
Poc desenvolupat:
Madurant:
Abundant:
Considerat complet:

Advertència sobre els exemples[modifica]

En els exemples, les dades i resultats d'estudis que es presenten solen ser una simplificació de les publicades en els articles originals. Sovint els articles no són recents, ja que els més actuals solen obviar els detalls de les anàlisis més bàsiques (les comentades en els cursos introductoris), i no es poden refer. Per tant, abans de treure conclusions pràctiques en base a aquestes dades, s'ha de verificar la font original i la seva validesa a la llum dels nous coneixements científics. Només es presenten com una ajuda per entendre els mètodes o els conceptes presentats.