Introducció a la ciència

  • ...A aquest llibre li falten capítols. Si us veieu amb cor d'editar més seccions o afegir-ne de necessàries, endavant!

Aquest llibre està pensat per presentar el món científic a aquelles persones que mai s'hi han interessat. Ha de permetre a qualsevol lector interessat tenir una petita visió de conjunt de la ciència experimental i les seves principals disciplines.

  1. El perquè de la ciència -
  2. El mètode científic - De la hipòtesi a la teoria
  3. Els límits del coneixement científic - Els límits del que podem conèixer
  4. La comunitat científica - Legitimitat de la ciència
  5. Breu història de la ciència - Evolució de la ment científica
  6. Introducció a les disciplines actuals - Camp de treball i objectius
  7. Ciència i societat - La societat humana vista amb ulls de ciència