Vés al contingut

Introducció a la ciència/Els límits del coneixement científic

Els científics han donat resposta a multitud de preguntes. Però també ha definit aquelles barreres que sembla que no podem ultrapassar. Fonamentalment s'han definit 4 límits [1]:

  • Principi d'indeterminació d'Heisenberg. El físic alemany Werner Heisenberg (1901 - 1976) va descobrir que no es pot determinar al mateix temps i amb total precisió, el valor de la posició i la velocitat d'un objecte. Si s'augmenta la precessió en què es mesura, per exemple, la posició, augmenta el nivell d'incertessa del valor de la velocitat. De fet, segons Heisenberg, no és possible precisar la posició d'una partícula quàntica ja que aquestes "no tenen una extensió fixa" [2] i, per tant, "no són pas corpuscles localitzats" [3] i no té sentit parlar de quina és la seva posició.
  • Teorema d'incompletesa de Gödel. El matemàtic austríac-americà Gödel (1906 - 1978), demostrà que "que dins de qualsevol sistema matemàtic formal prou avançat com per ser útil, no és possible utilitzar el sistema per demostrar cada afirmació certa que conté."[1].
  • Problema de la parada. Alan Turing (1912 - 1954) va demostrar que no es pot, en general, determinar si un algoritme de l'ordinador es detindrà o no.
  • Els límits físics de la inferència. El físic David H. Wolpert va mostrar que l'univers està més enllà de l'abast de qualsevol intel.ligència, per potent que sigui, que pugui existir en el propi univers [4]. Siguin quines siguin les lleis de l'univers, existeixen fets sobre el mateix que els seus habitants no poden conèixer ni per l'experiència ni mitjançat càlculs. Wolpert demostra que hi ha quantitats que no es poden determinar mitjançant qualsevol dispositiu d'inferència dins del univers.


Bibliografia[modifica]

  1. 1,0 1,1 Collins GP. Inferencias imposibles. Investigación y Ciencia agosto 2009: 13
  2. Lévy-Leblond J-M. Conceptos contrarios o el oficio del científico. Barcelona: Tusquets editores, 2002, pàg. 169
  3. Lévy-Leblond JM. Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences, Ch. Quantique, PUF, pp. 785-789, 1999.
  4. Wolpert DH. Physical limits of inference. Physica D: Nonlinear Phenomena 2008; 237: 1257-1281 doi:10.1016/j.physd.2008.03.040