Estratègies de millora educativa/Treball socioeducatiu amb joves

ACTUACIÓ 18 — Treball socioeducatiu amb joves

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

No fa referència tant a una actuació concreta, sinó a una metodologia de treball amb molt de potencial per a les polítiques locals de joventut i amb un gran impacte en la millora educativa.

Mitjançant les activitats pròpies dels espais joves, dels punts o serveis d'informació juvenil i de la dinamització juvenil, es pot fer un treball socioeducatiu i d'acompanyament als joves no només informar, sinó també per vincular els joves als serveis, els programes i les oportunitats tant formatives com de desenvolupament personal que el municipi ofereix mitjançant l'ajuntament i altres administracions i entitats privades o cíviques.

Facilitar l'accessibilitat als recursos i els serveis formatius i educatius als joves vol dir fer-los sentir la necessitat de formar-se i de fer-los percebre que hi ha una aproximació i un acolliment per part dels serveis, equipaments i programes; de tots els àmbits, no només del juvenil.

En el treball socioeducatiu, l'acompanyament a través del vincle del jove amb un adult de referència, que pot ser el professional de les polítiques locals de joventut, és una peça clau per a l'accés a altres recursos i serveis i, en definitiva, a oportunitats per als joves. Per això el professional de joventut ha d'estar informat i connectat, i fer un treball en xarxa, d'intercanvi d'informació, i establir canals de derivació de joves establerts i permanents.

El treball socioeducatiu amb joves es pot fer en centres oberts, espais joves, espais de reforç acadèmic, espais de capacitació prelaboral, serveis d'assessorament, orientació i informació juvenil, entre d’altres.

Persones destinatàries[modifica]

 • Persones joves amb necessitats específiques d'acompanyament o bé amb dificultats d'accés a recursos formatius, ocupacionals, d'orientació, per desconeixement, per por o per prejudicis.

Objectius[modifica]

 • Activar motivacions i interessos en els joves perquè entomin la construcció del seu propi projecte de vida (apoderament juvenil).
 • Desenvolupar en els joves usuaris hàbits, actituds i habilitats favorables a la seva integració social: habilitats socials, participatives, d'autogestió, etc.
 • Evitar la inactivitat i l’agreujament de les situacions de vulnerabilitat social.
 • Fomentar el retorn al sistema educatiu i la seva incorporació al món laboral o pre-laboral.
 • Vincular els joves als serveis del municipi o territori de referència i fomentar-ne l'ús.

Metodologia[modifica]

L'apartat La proximitat a les persones joves i la intervenció socioeducativa d'aquesta mateixa guia ens ofereix una base metodològica important per al treball socieoducatiu.

 • Professionals de joventut amb perfil educador, dinamitzador o informador que facin una tasca de connexió dels joves amb l'entorn.
 • Espai de referència juvenil: espai jove, casal de joves, centre cívic, centre obert, centre educatiu, centre d’educació en el lleure, punt d’informació, local d’assaig etc. I, fins i tot, es podria considerar el medi obert un espai de treball socioeducatiu.
 • Treball en xarxa perquè tots els serveis acullin els joves amb necessitats específiques.

Agents implicats[modifica]

 • Equipament juvenil i professionals de joventut.
 • Educador o educadora social.
 • Serveis i programes formatius i de desenvolupament educatiu per als joves.
 • Entitats d’educació en el lleure.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Aquesta actuació pot ser impulsada i liderada per joventut, tot i que sempre ha de treballar coordinadament amb altres àrees i professionals. El mateix tècnic de joventut, el tècnic dinamitzador o l’educador de carrer treballen per aconseguir un vincle afectiu i una relació educativa amb el jove, i ho fan a partir d’una presència continuada al territori (al carrer, l’equipament juvenil, etc.) i de proximitat als adolescents i joves. A mesura que el professional va coneixent les necessitats que afecten els joves, pot anar proposant projectes socioeducatius que intenten pal·liar les situacions detectades en els adolescents i joves.

Bibliografia[modifica]

Llena, A; Parcerisa, A. La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la reflexión y elementos para la pràctica (en castellà). Barcelona: Graó, 2008. ISBN 9788478276226. 

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]