Estratègies de millora educativa/Suport escolar

ACTUACIÓ 03 — Suport escolar

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Espai tutoritzat col·lectiu on s'ofereixen als usuaris un suport i seguiment en la realització de deures, i un treball d'adquisició d’hàbits d’estudi i de millora de les competències transversals. Poden haver-hi diferents models de gestió: per a les entitats, els voluntaris, la comunitat educativa, el treball entre iguals...

Persones destinatàries[modifica]

 • En general sol estar adreçat a nens i joves d'entre 10 i 16 anys, sempre centrant-se dins de l'escolarització obligatòria. Sovint hi accedeixen per derivació d'altres serveis, principalment des de serveis socials i del centre educatiu.
 • Pel que fa als que són més grans de 16 anys, el reforç sol estar vinculat a la preparació de les proves per lliure per a l’obtenció del GES (graduat en educació secundària), als estudis a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
 • També hi ha ajuntaments que estan oferint aquest recurs als joves que han estat expulsats del centre educatiu, i els donen suport durant el període de l'expulsió amb la intenció d’orientar-los i treballar de forma complementària el tema d’actituds, hàbits, etc.

Objectius[modifica]

 • Millorar el rendiment escolar dels usuaris.
 • Afavorir l'adquisició de pautes i hàbits adequats per a l'estudi.
 • Evitar l'empitjorament i la cronificació de les situacions de risc d'abandonament prematur dels estudis.

Metodologia[modifica]

Consisteix a oferir un espai habilitat a l’equipament juvenil, al centre educatiu o a l'escola d'adults on hi hagi un professional (dinamitzador, educador, professor, etc.) amb la intenció de donar un reforç escolar als alumnes en cas que ho necessitin.

L'accés al servei pot ser lliure o bé es pot requerir una inscripció prèvia a petició del jove o de la família, o bé s’hi pot accedir per derivació d'altres serveis (centre educatiu, serveis socials, etc.).

És important que es tinguin en compte tant els horaris dels equipaments com els dels escolars per oferir horaris complementaris i ajustar-se a les necessitats d'estudi dels joves.

Agents implicats[modifica]

 • Serveis o equipaments de joventut i professionals
 • Tècnic o tècnica d'educació
 • Educador o educadora social
 • Psicopedagog o psicopedagoga del centre educatiu
 • Entitats del territori

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Lidera i impulsa l’actuació quan aquesta es realitza a l'equipament juvenil o quan el professional que està amb els joves és un professional de joventut.La resta de regidories o serveis municipals (educació i serveis socials principalment) i els centres d'educació i ampes són els que deriven els joves.
 • Dinamitza una xarxa de voluntariat quan l’ajuntament no disposa de personal educador per oferir aquest servei.
 • Coordina l’actuació amb centres educatius, serveis socials o altres agents implicats.
 • Detecta necessitats i fa derivacions a serveis específics per donar resposta a les mancances.

Bibliografia[modifica]

Direcció General de Joventut. «Relat de trobades tècniques de joventut» (PDF) (en català). Polítiques locals de joventut en l’àmbit de l’educació. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya, 2015.

Direcció General de Joventut. «Recull d'experiències de les trobades tècniques de joventut» (PDF) (en català). Polítiques locals de joventut en l'àmbit de l'educació. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya, 2014.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Hi ha altres experiències d'aquesta actuació: Apropa’t als teus somnis, de la Fundació Secretariat Gitano; Reforç escolar de l'Ajuntament de Torelló; ARES, aula de reforç per estudiants de secundària de l'Ajuntament de Lleida, etc. que no disposen d'enllaç.