Estratègies de millora educativa/Aules d'estudi

ACTUACIÓ 04 — Aules d'estudi

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Espais destinats a la realització d'activitats vinculades amb l'estudi (preparació de treballs, deures, exàmens, proves, etc.) que sovint s'ubiquen als equipaments de joventut, i en alguns casos a les biblioteques i els equipaments municipals. En menys ocasions també hi ha ajuntaments que, amb l'acord previ del centre educatiu, ubiquen aquests espais dins de l'institut i fora d'horari lectiu.

Les activitats que s'hi fan es poden dinamitzar o no en funció de la finalitat de cada espai. Quant a la figura del dinamitzador, serveix per afavorir i facilitar l'activitat, adequar l'espai i atendre petits dubtes.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves que requereixin d'un espai per fer els deures i els treballs, estudiar etc. Es poden diferenciar espais per grups d'edat en funció de les seves necessitats educatives, hàbits i dinàmiques de treball.

Objectius[modifica]

 • Afavorir hàbits d'estudi i d'organització de tasques escolars entre els i les joves.
 • Garantir un espai d’estudi adequat a tothom, en alguns casos amb l’acompanyament d’un adult.

Metodologia[modifica]

Aquesta actuació es pot dinamitzar amb més o menys intensitat segons els recursos que es tinguin i les necessitats que es detectin.

Cal adaptar el calendari, l'horari d'obertura i els espais a les necessitats reals dels joves (que es poden detectar fent-los enquestes) i a les del municipi i vetllar perquè no se superposin serveis (per exemple, el de la biblioteca).

Exemples més concrets:

 • Les aules d'estudi adreçades als joves més grans de 16 anys estan més enfocades a donar servei en èpoques d'exàmens i no se solen dinamitzar. Tot i així, també hi ha aules d'estudi no dinamitzades però que ofereixen un servei permanent al llarg del curs, on els joves poden trobar-se per fer treballs en grup o de recerca i estudiar.
 • A més, trobem les aules d'estudi destinades a preparar les proves d'accés als cicles de formació professional i al graduat d'educació secundària, que són espais amb un tutor o dinamitzador que dóna suport específic als usuaris.
 • Les aules d'estudi ubicades en equipaments juvenils s’obren a hores convingudes i són compatibles amb la resta d'activitats de l'equipament quan s'utilitzen els mateixos espais. En canvi, quan hi ha espais diferenciats, hi ha més marge per oferir més suport.
 • Les aules d'estudis ubicades en biblioteques o en centres cívics, i sobretot si és en època d'exàmens, solen estar disponibles en un horari fora de l'atenció al públic en general, normalment al vespre, a la nit i el cap de setmana.

Agents implicats[modifica]

 • Servei de joventut (equipament juvenil, professional de joventut).
 • Altres regidories de l'ajuntament (educació, cultura).
 • Centres educatius.
 • Serveis (biblioteca, centre cívic, centres culturals).

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Des de Joventut es promou l'acció i, quan hi ha dinamització, majoritàriament és el mateix personal del servei de joventut (dinamitzador o informador juvenil) qui la fa.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Aula d'estudi compartida. Ajuntaments de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda. [Data de consulta: 2 agost 2016] Aula d’estudi compartida entre dues poblacions properes.