Estratègies de millora educativa/Dinamització de la participació als centres educatius

ACTUACIÓ 05 — Dinamització de la participació als centres educatius

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

El centre educatiu és un espai privilegiat per a treballar amb la gent jove habilitats molt lligades a la participació (cooperar, prendre decisions col·lectivament, treballar en grup, etc.) i que necessitaran al llarg de les seves trajectòries de vida. Perquè la gent jove s’impliqui en el seu entorn cal que tingui coneixements i eines que li permetin desenvolupar un paper actiu en la societat.

L’àmbit educatiu és un espai on es concentra una gran diversitat de perfils de joves i on es desenvolupa gran part de la vida diària d’una persona jove. Per això, com a espai educatiu i socialitzador, representa una oportunitat per fomentar la participació juvenil. Convertir la comunitat educativa en una aliada per introduir aprenentatges i pràctiques participatives en aquestes etapes és clau per aconseguir una ciutadania més crítica i compromesa amb el seu entorn.

Persones destinatàries[modifica]

 • Estudiants de secundària que van a l’institut

Objectius[modifica]

 • Fomentar la participació del col•lectiu més jove perquè sigui més protagonista en les qüestions que els afecten, ja siguin les que estan relacionades amb el mateix centre o el seu entorn.
 • Aprendre a participar i adquirir les habilitats per poder fer-ho.
 • Establir vincles entre el centre educatiu i el municipi a l’hora de plantejar intervencions socioeducatives més integrals.

Metodologia[modifica]

En el moment d’intervenir s’identifiquen tres àmbits de treball: l’aula, el centre i l’entorn. Entre l’escola i l’entorn hi cal una coordinació que permeti generar complicitats socieoeducatives i treballar la participació des del l’aula i el centre educatiu amb el suport de l’entorn (equipament juvenil, professionals de joventut).

La intervenció es pot enfocar en tres lògiques diferents:

 • Educar en participació. Incloure continguts pedagògics en matèria de participació que contribueixin a l’adquisició de competències participatives per part de l’alumnat, el professorat i d’altres agents de la comunitat educativa (equips directius, famílies, etc.)
 • Articular la participació. És una de les qüestions que més reptes suposa. Consisteix a implicar l’alumnat més enllà de la figura del delegat, aconseguir més coordinació entre els delegats i delegades a través de l’estructura formal de la Junta de Delegats i Delegades, obtenir més pes de l’associacionisme estudiantil, i aconseguir més protagonisme de la gent jove en els espais de coordinació i decisió del centre, així com el del Consell Escolar. Aquestes són algunes qüestions que es poden treballar.
 • Actuar per transformar. Una altra lògica d’intervenció amb gent jove que es pot aplicar a través dels centres educatius és la de prioritzar la capacitat d’impacte en l’entorn en dur a terme una actuació que realment transformi algun aspecte de la comunitat.

Veure: Direcció General de Joventut et al. Guia Jove: “Els centres educatius: L’institut és un espai participatiu?”  Viquillibres, 2015. [Data de consulta: 3 agost 2016]

Agents implicats[modifica]

 • Serveis de joventut (professionals de joventut, equipament juvenil).
 • Centres educatius.
 • Joves estudiants.
 • Associacions d'estudiants.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Oferir eines i recursos per a poder treballar la participació dins dels centres.
 • Fer-se accessible i visible per a tots els i les estudiants dels centres educatius: presència i proximitat.
 • Generar un vincle amb les persones joves per conèixer els seus interessos, donar suport a les seves iniciatives culturals i comunitàries, etc.
 • Vincular les persones joves amb el municipi i la comunitat social.

Bibliografia[modifica]

Piédrola, A; Coscolla, R. «Recerca-acció sobre Participació juvenil als centres de secundària de Catalunya» (PDF) (en català). Fundació Pere Tarrés. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Generalitat de Catalunya [Barcelona], 2007.

Sellarès, A; Llopart, Í. Passem a l'acció!:Eines i estratègies per a la participació social (en català). Barcelona: Graó, 2014. ISBN 9788499805566. 

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]