Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Mediació escolar

ACTUACIÓ 06 — Mediació escolar

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció

[modifica]

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre, desenvolupar actituds i habilitats relacionals positives, prevenir la violència, intervenir constructivament enfront dels conflictes i propiciar la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. De retruc, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Els processos de mediació resulten especialment efectius a l’hora de regular els conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació quotidiana. Contribueixen a evitar enfrontaments inútils i a crear consens. En un conflicte, la decisió final comporta que una persona guanyi i l’altra perdi, per tant, no es pot dir mai que s’ha solucionat el conflicte. La mediació suposa una aportació a la cultura del diàleg, el consens i la pau en contrast amb la cultura dominant del litigi, la controvèrsia i la confrontació.

Persones destinatàries

[modifica]
 • La comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal de serveis i d'Administració.
 • Tothom que s'hagi format pot fer de mediador o mediadora.

Objectius

[modifica]
 • Millorar la convivència escolar.
 • Resoldre conflictes (on no calgui la intervenció terapèutica o legal) que s'hagin produït entre alumnes: de convivència o de manca de respecte.
 • Afavorir l'adquisició i el desenvolupament d'actituds i valors de la convivència, el respecte, el diàleg, la cooperació i la responsabilitat entre la comunitat educativa.

Metodologia

[modifica]

Hi ha tres tipus d’actuacions possibles:

 • Les activitats de tutoria són tasques molt senzilles que acostumen a tenir una fase lúdica, una de reflexió i una d’aplicació a noves situacions. El tutor o tutora accepta totes les opinions i evita donar solucions.
 • El servei de mediació és una instància de regulació de conflictes que no substitueix les normes de convivència de l’escola. Actua educativament i preventivament ja que es fonamenta en la responsabilització i reparació, més que no en la sanció. El servei de mediació pot oferir-se a tots els membres de la comunitat o tan sols a l’alumnat. En el darrer dels casos, són el mateixos alumnes els que fan de mediadors/es.
 • El projecte col·lectiu és un treball cooperatiu que realitzen els/les alumnes d’un grup de cara a millorar algun aspecte del seu entorn immediat.

Agents implicats

[modifica]
 • Direcció i tutors del centre educatiu
 • Estudiants
 • Professionals externs al centre, en situacions concretes
 • Serveis de joventut (professionals de joventut, equipament juvenil)

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació

[modifica]
 • L'educador o educadora social i el dinamitzador o dinamitzadora juvenil poden fer una tasca de detecció de conflictes i de reforçament dels valors de la mediació.

Bibliografia

[modifica]

Boqué, M.C. «Mediación, arbitraje, y demás vías de gestión de conflictos en contextos educativos» (Web) (en castellà). Avances en supervisión educativa. ADIDE Federación, 2, 2006. ISSN: 1885-0286.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)

[modifica]